ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่หมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่หมาย*, -คู่หมาย-

คู่หมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่หมาย (n.) betrothed See also: fiancee (female), fiance (male) Syn. คู่หมั้นคู่หมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And who, may it be said, is your intended, sir?ใครกัน ที่ท่านว่า เป็นคู่หมายของท่านครับ
A duet means two people.เพลงคู่หมายถึงร้องสองคนนะ
King Robert was supposed to marry her, but Rhaegar Targaryen kidnapped her.นางเป็นคู่หมาย ของกษัตริย์โรเบิร์ต ทว่าเรย์การ์ ทาร์เกเรียน ลักตัวนางไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่หมาย
Back to top