ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณหญิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณหญิง*, -คุณหญิง-

คุณหญิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณหญิง (n.) Lady
คุณหญิง (n.) M.R. Ops. คุณชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
milady(มิเล'ดิ) n. หญิงสูงศักดิ์,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง.
English-Thai: Nontri Dictionary
lady(n) สุภาพสตรี,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง
ladyship(n) ตำแหน่งคุณหญิง,ตำแหน่งท่านผู้หญิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
noblewoman (n.) คุณหญิง See also: ผู้ดี, หญิงสูงศักดิ์ Syn. aristocrat, countess, empress
ladyship (n.) ตำแหน่งท่านผู้หญิงหรือคุณหญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey! Don't knock the streets, lady. The streets taught me a lot.เฮ้ อย่าว่าถนนนะ คุณหญิง ถนนสอนฉันมาเยอะ
Additionally, if you're going to commit murder, you might consider changing your perfume, Lady Smallwood.อีกอย่าง หากคุณจะกระทำการฆาตกรรม คุณควรคิดที่จะเปลี่ยนน้ำหอมของคุณได้แล้วนะ คุณหญิง สมอลวูด
That's... not Lady Smallwood, Mr Holmes.นั่นไม่ใช่ คุณหญิง สมอลวูด มิสเตอร์โฮม
Ah, the Countess Mary Sparklestick.คุณหญิง แมรี่ สปาร์คเคิลสติ๊ก
Ma'am! Sorry to break up the party, but we're on a tight schedule!คุณหญิง โทษทีที่ขัดจังหวะแต่เรามีแผนที่ต้องจัดการ!
Contessa's a little heavy with the lipstick.คุณหญิงทาลิปสติกเยอะไปหน่อยนะ
Lady Hummel and Grandma Berry both play bingo down at the V.A. and knit alpaca mittens on Saturday nights.คุณหญิงฮัมเมลกับยายแก่เบอรี่ ต่างก็เล่นบิงโก ที่วีเอแล้วก็ถักถุงมือขนอัลปาท่าคืนวันเสาร์
Lady Beckett, milord.คุณหญิงเบ็คเคท นายท่าน
Empress is wheels down at 1845.คุณหญิงเป็นล้อลงที่ 1845
Lady Catherine... that was my first experience being someone's fake girlfriend.คุณหญิงแคทเทอรีนคือคนแรกที่ทำให้ฉันเป็นแฟนหลอกๆ ของคนนึง
Lady Campbell, how wonderful you could come.คุณหญิงแคมป์เบล ช่างวิเศษเหลือเกินที่คุณมา
It's Lady Caroline de Winter, one of his ancestors.นี่คือคุณหญิงแคโรไลน์ เดอ วินเทอร์ หนึ่งในบรรพบุรุษของท่าน
Sir George and Lady Moore.ท่านเซอร์จอร์จและคุณหญิงมัวร์ ดัดลี่ย์ เทนแนนท์
Dudley Tennant. Admiral and Lady Burbank.พลเรือเอกเเละคุณหญิงเบอร์เเบงค์
Get out, you sluts!ออกไป, คุณหญิงโสโครก
I'm takin' milady out for breakfast.ฉัน takin 'คุณหญิงออกสำหรับอาหารเช้า
(HILL): If you'll wait here, your ladyship, I'll tell my mistress you're here.ถ้าคุณจะรอตรงนี้คุณหญิงท่าน ฉันจะไปบอกคุณผู้หญิงว่าคุณมา
Indeed, they are, your ladyship, but we never sit in here after dinner.ใช่จริงๆ ค่ะคุณหญิงท่าน แต่พวกเราไม่เคยนั่งในนี้หลังอาหารเย็น
If you believed it to be impossible, I wonder what your ladyship would propose by coming here?ถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ ฉันก็ประหลาดใจที่ทำไมคุณหญิงท่านถึงตั้งใจมาที่นี่
That will make your ladyship's situation at present more pitiable, but it will have no effect on me.นั่นคงจะเป็นสถานการณ์ของคุณหญิงท่านในตอนนี้ ที่น่าเวทนา แต่มันไม่มีผลต่อฉันเลย
Austin Ames with my lady. A devastating blow.ออสติน เอมส์ กับ คุณหญิงของฉัน ..ฉิบหาย
I've often observed to Lady Catherine that her daughter seemed born to be a duchess, for she has all the superior graces of elevated rank.ผมพูดกับเลดี้แคทเธอรีนเสมอ ลูกสาวของท่านนั้น เกิดมาเพื่อเป็นคุณหญิง เพราะมีกริยาท่าทางที่งดงาม ของผู้ดี
All but one. The youngest has been lately married, your Ladyship.ยกเว้นคนหนึ่งค่ะ คนเล็กสุด แต่งงานไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณหญิงท่าน
I do not pretend to possess equal frankness with your Ladyship.ฉันไม่ได้แกล้งทำเป็นคนตรงไปตรงมา ก็เหมือนกับคุณหญิงท่านนั่นแหล่ะ
Your Ladyship has declared it to be impossible.ก็คุณหญิงท่านบอกว่า มันเป็นไปไม่ได้นี่คะ
To return the gun to lady dianaแม้ผมจะคิดว่าคุณตัดสินใจคืนปืนให้คุณหญิงไดอาน่า เพื่อเธอจะได้เอาไว้ป้องกันตัว
And now, I'd like to apologize to Dame Judi Dench for my vicious and brutal attack.ตอนนี้ผมอยากจะขออภัย คุณหญิงจูดี้ เดนช์ สำหรับการกระทำที่โหดร้าย และเลวทรามของผม
I'm Lady Macbeth!ฉันคือ คุณหญิงแม็คเบ็ท!
Who has got a light for a lady?ใครมีไฟให้คุณหญิงมั่ง
And I once became an Avon lady just so I could rob demented seniors.และฉันนี่แหละจะเป็น คุณหญิงเอว่อน เพียงแค่ให้ฉันสามารถปล้นความบ้าของพวกซีเนียร์
Follow me, my lady, into the bowels of these caverns.สำหรับฉันและคุณหญิงเข้าไปใน ลำไส้ ของถ้ำเหล่านี้
To you, a damsel in distress.กับคุณหญิงสาวในความทุกข์
I'm holding a gun on you, young lady.ผมถือปืนกับคุณหญิงสาว
This is the authentic recurrence of her ladyship the Abrasax sovereign, and we have come to claim her title.นี่คือการกลับมาอีก ที่แท้จริงของเธอตำแหน่งคุณหญิงอธิปไตย Abrasax, และเราได้มาอ้างชื่อของเธอ
I'd better give the Contessa back her bracelet.ฉันคิดว่าฉันคืนสร้อยข้อมือให้คุณหญิงจะดีกว่า
And the boy toys are just supposed to shut the fuck up, be cute and pretty and do as mistress mommy tells them to.และนายบำเรอแค่ควรจะสงบปาก ทำตัวน่ารักน่าเอ็นดู และทำสิ่งที่คุณหญิงแม่บอกให้ทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณหญิง
Back to top