ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดร้าย*, -คิดร้าย-

คิดร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดร้าย (v.) have malice See also: have wicked intentions, harbour evil designings, harbour evil thoughts
English-Thai: Nontri Dictionary
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
illy (adj.) คิดร้าย See also: มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think there's a huge conspiracy here, Scully.ผมคิดว่า มีการรวมหัวคิดร้ายที่นี่ Scully.
I'm not scamming you. Don't need your cash.ผมไม่ได้คิดร้ายกับคุณ ไม่ต้องการเงินของคุณด้วย
How about a little lunch, Ms. De Luca?ไม่ได้หรอก นิคคิดร้ายต่อชาติ
I, I bear you no ill will. Thank you, Stuart.แต่ผมไม่เคยคิดร้ายกับคุณ
You're a beautiful blonde nurse without a mean bone in your body, and you literally saved Chuck's life?เป็นนางพยาบาลผมทองที่แสนจะใจดี ไม่มีจิตคิดร้ายเลยสักนิด แล้วเธอก็ ช่วยชีวิตชัค
Because everything Beth does comes from within, from some dark impulse.เพราะทุกสิ่งที่เบธทำ มันมาจากความคิดร้ายในใจ
♪ I never meant any harm to you ♪#แต่ฉันไม่เคย คิดร้ายกับเธอเลย#
Unless the perp is someone unhappy about Merrill. You get replaced.เว้นแต่ คนคิดร้ายนี่เป็นใครบางคน ที่ไม่ปลื้มเมอร์ริล
Have you forgotten that she said I'm the fiercest, most vicious person in the world?คุณลืมไปแล้วเหรอว่าหล่อนบอกว่าฉันเป็นคนที่ ดุร้ายและคิดร้ายที่สุดในโลก
Let your spite be the death of you. See if I care.ขอให้ความคิดร้ายๆของพี่นำพี่ไปสู่ความตาย ฉันไม่สนใจอยู่แล้ว
She is malicious, she is resentful, and I want to see her punished for this.เธอคิดร้าย, เธอไม่พอใจ และฉันอยากเห็นเธอถูกลงโทษในเรื่องนี้
Do you believe others are plotting against you?คุณคิดว่า มีคนคิดร้ายกับคุณรึเปล่า
Now I will fulfill my father's dying wish... to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตาม ความปรารถนาพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดพวกคิดร้ายต่อเมืองของผม
Maybe that'll stop filling your head with poisonous thoughts!บางทีนั่นอาจจะหยุดเอาอะไรใส่ในหัวเจ้าได้ ด้วยความคิดร้าย
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตามความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง โดยใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดคนที่คิดร้ายต่อเมืองของผม
Other dimensional beings that threaten our universe.ชีวิตมิติอื่นที่คิดร้ายภพของเรา
I would have kicked anyone's butt who tried to hurt you.ฉันจะเล่นงานทุกคนที่คิดร้ายกับเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดร้าย
Back to top