ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาบเกี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาบเกี่ยว*, -คาบเกี่ยว-

คาบเกี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาบเกี่ยว (v.) overlap See also: extend over, be related, be connected Syn. คาบกัน, ต่อเนื่องกัน
คาบเกี่ยวกัน (v.) overlap See also: be interrelated, be connected, extend over Syn. ติดต่อกัน, เกี่ยวเนื่องกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
overlap(โอ'เวอะแลพ) v.,n. (การ) วางทับ,วางซ้อน,ทับ,ทับกัน,ทำให้สอดคล้องกับ,สอดคล้องกับ,คาบเกี่ยวกัน,เหลื่อม,ประจวบเหมาะกับ., Syn. lap over,extend over
English-Thai: Nontri Dictionary
overlap(vt) ซ้อนกัน,ทับกัน,เหลื่อมกัน,คาบเกี่ยวกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overlap (vt.) คาบเกี่ยวกัน Syn. coincide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What happened? What happened?การปิดกั้นที่คาบเกี่ยว?
Actually, there's a lot of overlap between real estate and sex work.จริงๆแล้ว มันมีส่วนคาบเกี่ยวกันมากระหว่างงานอสังหาริมทรัพย์และเซ็กส์
And I know it interferes with the basketball game but, come on would you rather cheer on the Woodchucks or watch me do one?และฉันรู้ว่ามันคาบเกี่ยวกับ เกมส์บาสเก็ตบอล แต่ เอาน่า... ...พวกคุณจะอยู่เชียร์ Woodchucks... ...หรือจะเข้ามาดูฉันหล่ะ?
If you notice any overlap in your suspect pools.หากคุณเห็นสิ่งคาบเกี่ยวใด ๆ ในกลุ่มผู้ต้องสงสัย
When the company got essays with thinly-veiled referencesเมื่อบริษัทได้รับเรียงความ ที่มีเส้นคาบเกี่ยว
Garcia, did you find any overlap between the Bennett and Archer families?การ์เซีย คุณเจอ ข้อมูลที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง ครอบครัวเบนเนท และอาร์เชอร์ไหม
Could she and Raymond have crossed paths?เป็นไปได้มั้ยที่เธอกับเรมอนด์ มีงานที่คาบเกี่ยวกัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาบเกี่ยว
Back to top