ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเย้ายวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเย้ายวน*, -ความเย้ายวน-

ความเย้ายวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเย้ายวน (n.) provocativeness See also: arousal, excitement Syn. ความเย้ายวนใจ, ความเร้าใจ
ความเย้ายวนใจ (n.) excitement See also: arousal Syn. ความเร้าอารมณ์
ความเย้ายวนใจ (n.) provocativeness See also: arousal, excitement Syn. ความเย้ายวน, ความเร้าใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
seductiveness (n.) ความเย้ายวนใจ
oomph (sl.) ความเย้ายวนใจ (คำเลี่ยง) See also: ความดึงดูดทางเพศ, ความยั่วยวนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll bring my glass to you.ความสวย ความเย้ายวน ความเป็นสตรีของคุณ
"Temptation" --- Diana Krallความเย้ายวน ... เดียนน่า ครอลล์ บรั่นดีเก่าในแก้วเพชร..
What, and give up all this glamour?อะไรและให้ทุกความเย้ายวนใจนี้ได้อย่างไร
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ
That's the appeal of marriage, hon.นั้นแหละความเย้ายวน ของการแต่งงาน
Poor jenny--all that glamour almost led to the slammer.โธ่ ๆเจนนี่ที่น่าสงสาร--ความเย้ายวนใจทั้งหมดเกือบทำต้องเข้าซังเต
I told him the English world was dangerous and seductive.ผมบอกเขาว่าโลกของคนอังกฤษ อันตราย และมีความเย้ายวน
We were seduced by the glitz and glamour of show biz.พวกเราถูกล่อด้วยความหรูหราและความเย้ายวนของโชว์ค่ะ
With the allure of war.กับความเย้ายวนใจของสงคราม
When the season started, people wondered whether Lord Hesketh and his team of upper-class enthusiasts were bringing glamour to the racing community or just comedy.เมื่อฤดูกาลเริ่มต้นคนสงสัย ไม่ว่าจะเป็นลอร์ดเก ธ และทีมงานของเขา ของผู้ที่ชื่นชอบบนชั้นได้นำความเย้ายวนใจ
I'm no grown-up, but I'm pretty sure that's less than appealing.ถึงข้าจะไม่โต แต่ข้ามั่นใจว่า มันน้อยกว่าความเย้ายวนใจ
I can see the appeal.ฉันมองเห็นความเย้ายวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเย้ายวน
Back to top