ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นผู้นำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นผู้นำ*, -ความเป็นผู้นำ-

ความเป็นผู้นำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นผู้นำ (n.) leadership See also: chiefdom Syn. ความเป็นหัวหน้า Ops. ความเป็นผู้ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ
English-Thai: Nontri Dictionary
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า,ความเป็นผู้นำ,ตำแหน่งผู้นำ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadershipความเป็นผู้นำ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are a very smart individual with very weak character, leadership decision-making skills.นายเป็นคนฉลาดมาก แต่มีลักษณะนิสัย ความเป็นผู้นำ และทักษะการตัดสินใจที่อ่อนแอ
Leadership first, right?ความเป็นผู้นำ, ใช่มั้ย?
Your leadership skills are most impressive.ความเป็นผู้นำของเจ้าน่าประทับใจมาก
Our leadership is ill-prepared to meet these challenges.ความเป็นผู้นำของเรา ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้
Leadership is discipline, sacrifice.ความเป็นผู้นำต้องมีหน้าที่ เสียสละ
Of course, I'd love to see you as a crater.แน่นอน ฉันรักในความเป็นผู้นำของนายด้วย
We'd like to honor a student who has shown outstanding leadership.กรุณาให้เกีรยติแก่นักเรียน ผู้ซึ่งแสดงความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่น
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี...
For example, it takes leadership... and heroic virtues.ยกตัวย่างนะ มันต้องใช้ความเป็นผู้นำ และความเป็นฮีโร่
And what it means: Responsibility, decisive leadership--ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว...
I like the support. My arches happen to be extremely archy.ฉันต้องการสนับสนุนNความเป็นผู้นำของฉันให้เป็นแบบอย่าง
I tried to follow your lead, you know, find some kind of... compartment to put all this stuff in, but I just...ฉันพยายามตามความเป็นผู้นำของคุณ คุณก็รู้ หาทางออกบางอย่าง.. เเบ่งเเยกทุกเรื่องเข้าด้วยกัน เเต่ฉันเเค่...
I have no doubt in your leadershipฉันไม่สงสัยถึงความเป็นผู้นำของคุณ
What it needs is unification, leadership.ที่ต้องการ คือการเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นผู้นำ
You're risking your future as our leader.ท่านเอาอนาคตความเป็นผู้นำของท่าน.. มาเสี่ยงอยู่นะคะ!
They've lost all the apt of leadership through whatever cause.พวกมันสูญเสียความเป็นผู้นำ
Now, that's a sound leadership decision right there, huh?ตอนนี้ ฟังดูเหมือนความเป็นผู้นำ ตัดสินใจเหมาะสม
Who think that women Are their right.แม้ว่าจะมีการข่มขืน บุคลิกความเป็นผู้นำก็ถูกกระตุ้นได้ด้วยแอลกอฮอล์
But your leadership only benefits you and your friends, ten generations in the future.แต่ความเป็นผู้นำของเธอ เพียงแค่ผลประโยชน์ของคุณและพวกพ้องเท่านั้น สิบชั่วอายุคนจากนี้
Thanks to your calm leadership the crisis is passedขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำแสนสุขุมของท่าน วิกฤตการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
I don't think that you're leadership material, artie.คิดอีกที ฉันไม่คิดว่าเธอ มีความเป็นผู้นำ อาร์ตี้
I am shocked at the lack Of leading-man ambition in this room right now.ฉันไม่อยากเชื่อว่าพวกเธอ จะขาดความเป็นผู้นำแบบนี้
Yeah, well, some of the guys was talking, And we're starting to question your leadership ability.หลายคนเริ่มสงสัยใน ความเป็นผู้นำของนาย
I really think this is going to help me with my leadership skills.ฉันคิดไว้อย่างนั้นจริงๆจะช่วย ได้กับความเป็นผู้นำของฉัน
But in any group,no matter how restrictive,the freethinkers,the mavericks, the rebels with leadership quality find ways to declare their distinctiveness.แต่ในกลุ่มไหนๆ ไม่ว่าจะเข้มงวดเท่าไร คนที่มีความคิดอิสระ พวกขบถ ที่มีความเป็นผู้นำ
Satan as a hero. Where is this leading?ในขณะที่ซาตานกลายเป็นฮีโร่ ฮึ ความเป็นผู้นำมันอยู่ที่ไหนกัน
Before you begin, let me say again how deeply sorry I am for my earlier behavior and how much I respect and admire your leadership.ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพฤติกรรมก่อนหน้านี้ และนับถือและชื่นชม ความเป็นผู้นำของนายแค่ไหน
Aw, you're a natural fit for something like this, what with your impeccable taste and masterful way of giving orders.เธอช่างเหมาะกับอะไรแบบนี้จริง ด้วยรสนิยมที่ไม่มีที่ติของเธอ ความเป็นผู้นำที่สั่งการได้
About time we had some stern northern leadership.ถึงเวลาที่เราต้อง มีความเป็นผู้นำที่เข้มงวดของทางเหนือเสียที
You're the leader in the trenches.คุณมีความเป็นผู้นำอยู่ลึกๆ
A group like this requires a strong leader.กลุ่มแบบนี้ ต้องการหัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำอย่างมาก
Although what I lack in leadership, apparently I more than make up for in sewing.และฉันก็ขาดความเป็นผู้นำ เห็นได้ชัดว่า ฉันเข้ากับแถบนี้ได้ยิ่งกว่าเย็บด้วยเข็มซะอีก
I believe in merging... and coming out on top.ผมเชื่อในการรวมเข้าด้วยกัน และก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ
He's known for a brazen attitude and a take-no-prisoners leadership style, and Nolcorp and Ross continue to push the boundaries of cellular technology.เขามีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยม และมีความเป็นผู้นำแบบ "แรง ไม่แคร์สื่อ" และตอนนี้เขาได้วางแผน
Which one of us is the more dominant presence in this partnership?หนึ่งในสองของเราได้แสดงออกถึง ความเป็นผู้นำกว่าอีกคนไหม
This is the style of a true leader.ราศีความเป็นผู้นำจับเลยนะ
That's pride and vanity talking, not leadership.นั่นมันความยะโส โอหัง ไม่ใช่ความเป็นผู้นำ
With the right leadership, we can make this country...ด้วยความเป็นผู้นำของเราสามารถทำให้ประเทศนี้ ...
Your bravery, your countless acts of heroism.ความกล้าหาญ ความเป็นผู้นำ
Perhaps it's because we're both such strong personalities.บางทีอาจเป็นเพราะเราทั้งสองคน ต่างมีความเป็นผู้นำทั้งคู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นผู้นำ
Back to top