ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเกี่ยวพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเกี่ยวพัน*, -ความเกี่ยวพัน-

ความเกี่ยวพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเกี่ยวพัน (n.) relation See also: connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์ Ops. ความไม่เกี่ยวข้องกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
English-Thai: Nontri Dictionary
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My concern is that clinging to david's killer is your way of clinging to david.ความเกี่ยวพันของฉันที่ยึดติดกับคนที่ฆ่าเดวิด คือวิธีของคุณที่ยึดติดกับเดวิด
Well, the connections don't stop there.ความเกี่ยวพันไม่ได้หยุดตรงนั้นนะ
He was involved with some guy named David.รู้สึกว่าเขาจะมีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่าง กับคนที่ชื่อ เดวิด อะไรเนี่ยแหละ
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น
It's a map of all of the objects. Their relationship to one another.มันเป็นแผนที่ของวัตถุทั้งหมด ความเกี่ยวพันของชิ้นนึงต่ออีกชิ้นนึง
This is a computer map of the world that distorts to show the relative contributions to global warming.นี่คือแผนที่โลกจากคอมพิวเตอร์ ที่ปรับแต่งให้แสดงความเกี่ยวพันกับการมีส่วนต่อภาวะโลกร้อน
You have a solid connection to both of them.นายมีความเกี่ยวพันกับพวกเขา ทั้งคู่เลย
Jack Bauer and my wife have a very long history.แจ๊ก บาวเออร์ กับภรรยาของผม มีความเกี่ยวพันกันยาวนาน
What's the... What's the connection?อะไร อะไรคือความเกี่ยวพันกัน?
You know,your involvement in this case could be a conflict of interest.รู้ไหมว่าความเกี่ยวพันที่คุณมีในคดีนี้ อาจเป็นการขัดผลประโยชน์
In relation to earth.ในความเกี่ยวพันกับโลก
But we have no idea where we are in relation to earth.แต่พวกเราไม่รู้เลยว่า พวกเราอยู่ที่ไหน, ในความเกี่ยวพันกับโลก
He's gotta have a history with the place.เขาคงมีความเกี่ยวพันกับสถานที่นี้
It's highly likely that whoever fiddled with the counter is either the shooter or connected to the shooter.คนที่ทำเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวคนร้ายเอง หรือมีความเกี่ยวพันกับคนร้ายแน่
All of you have had connections to the police.ล้วนมีความเกี่ยวพันกับกรมตำรวจ
I included the details of everyone we suspect of consorting with wizards, witches, or druids.ข้ารวบรวมข้อมูลของทุกคนที่น่าสงสัยที่มีความเกี่ยวพันกัน กับพ่อมด แม่มด พวกดูอิด
You told Jack Bauer you had proof that elements in the Russian government were behind the assassination of President Hassan.เธอบอกแจ๊ก บาวเออร์ว่าเธอพิสูจน์ความเกี่ยวพัน ว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลัง การลอบสังหารปธน.
Apparently I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.อันที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะพิสูจน์ความเกี่ยวพัน การสมคบคิดในรัฐบาลของคุณที่จะทำลายกระบวนการสันติภาพ
We still don't know how Tom Wittman is connected to Don Sanderson.เรายังไม่รู้ว่า ทอม วิทแมน มีความเกี่ยวพัน ยังไงกับ ดอน แซนเดอร์สัน
You have a connection with him, a link that you can't understand.นายมีความเกี่ยวพันกับเขา เป็นความสัมพันธ์ที่นายก็ไม่เข้าใจ
The victims were unrelated and authorities believe their only connection was their choice of attire.เหยื่อแต่ละรายทางการเชื่อว่า... ความเกี่ยวพันอย่างเดียว
I guess he must have found out the connection somehow.ฉันเดาว่ามันคงหาความเกี่ยวพันกันได้น่ะ
Our 1947 murders and our present-day murder have to be connected by more than just a gun.การฆาตกรรมในปี 1947 และฆาตกรปัจจุบันของเรา ต้องมีความเกี่ยวพันกัน มากกว่าแค่เรื่องปผืน
There's no motive, no connection to the victim.ไม่มีเหตุจูงใจ. ไม่มีความเกี่ยวพัน
Okay, uh, any connection to St. Martin's?โอเค แล้วความเกี่ยวพันกับ โบสถ์เซนต์มาร์ตินล่ะ
Trying to find a connection between Hutten and Ernie Wright.พยายามหาความเกี่ยวพันของฮัทเท่นกับเออร์นี่
Any connection to Flynn?มีความเกี่ยวพันกับ ฟินน์บ้างหรือเปล่า?
Give John my best. _ Miss me already, Finch?ให้กับจอห์น เอาเเบบให้เต็มที่เลย ชายผู้มีความเกี่ยวพันกับทหารถูกยิงตาย ตำรวจสัญนิษฐาน การค้ายาที่เลยเถิด คิดถึงผมขึ้นมาละสิ คุณฟินช์ ?
And, uh, any common threads you can think of?แล้ว เอ่อ คุณคิดว่ามันมีความเกี่ยวพันอะไรกันไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเกี่ยวพัน
Back to top