ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความหวาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความหวาน*, -ความหวาน-

ความหวาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหวาน (n.) sweetness See also: lusciousness
English-Thai: HOPE Dictionary
glucinum(กลูไซ'นัม) n. ความหวาน
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
English-Thai: Nontri Dictionary
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sweetenersสารให้ความหวาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweet (n.) ความหวานชื่น See also: สิ่งที่หวานชื่น, ประสบการณ์ที่น่ายินดี Syn. pleasing, delight
saccharinity (n.) ความหวานเกินไป Syn. sugariness
sugariness (n.) ความหวานเกินไป
sweetening (n.) สารที่ให้ความหวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ The bittersweet between my teeth ♪ความหวานอมขมกลืน ในระหว่างฟันฉัน
The sweetness and the acid, am I right?ความหวานและความเจ็บปวด ฉันพูดถูกมั้ย?
If only you could bottle that unfettered state of mind that comes with being on foreign soil to just hold on to it even for a day, an evening an hour.ถ้าหากเพียงคุณจะเก็บ ความหวานชื่นไว้ในใจ... ... ซึ่งได้ติดตัวมาจาก ต่างแดน... ... แค่มีมันไว้...
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า
Against a luscious bit of fudge?ต่อกรกับความหวานนิดหน่อยของฟัจด์?
Parting is such sweet sorrow. When you're a loser.เติมเต็มความหวานเจือเศร้าโศก ยามที่คุณแพ้
JOHNNY: That that starts sweet ends bitter.เริ่มจากความหวานชื่น จบที่ขมขื่น
There's so much saccharine in this, it's giving me cancer.นี่มันมีแต่สารให้ความหวานจนแทบทำให้ฉันเป็นมะเร็งแล้วล่ะ
Here, take this. The sugar will take the edge off the shock.นี่ ดื่มน้ำอัดลมหน่อยความหวานทำให้หายช็อคได้
I think that's supposed to be sweat.ผมคิดว่ามันควรจะเป็นความหวานนะ
Hold on. The Blue Key is sweetness and gaiety, huh?เดี๋ยวก่อน กุญแจน้ำเงินคือความหวานและความสนุกสนาน ?
You know, don't you think it's ridiculous that society says beer is okay and a little hit of something sweet is wrong?เธอรู้นะ iเธอคงจะไม่คิดว่ามันไร้สาระ ผู้คนบอกว่าเบียร์มันช่วยได้ มันช่วยเพิ่มความหวานเล็กน้อย หรือความผิดพลาด
# The sweetness and the sorrow #ทั้งความหวาน และความเศร้า
I bet, when you started out, just the two of you crazy kids cuddled up in your little tropical cave, dreaming of revolution, and having sweet, sweet jungle love, everything was perfect, no?สองคน เริ่มกอดกันในถ้ำเล็กๆนี้ นึกถึงการเปลี่ยนแปลงและความหวานชื่น คู่รักในป่าอันหวานชื่น
How can I choose my wedding cake when my groom has lost his sweetness?ฉันจะเลือกเค้กแต่งงานได้ยังไง? ในเมื่อเจ้าบ่าวของฉันสูญเสียความหวานไปหมดสิ้นแล้ว
It's a pleasure to have you with us, Richard.น้ำเชื่อมจากข้าวโพด ที่ให้ความหวานสูง ยินดีที่คุณมาอยู่กับเรา ริชาร์ด
How will pumping sweeteners into our system make us healthier?การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เข้าสู่ร่างกายของเรามันจะ- -ช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร?
They make food additives, namely high-fructose corn syrup.พวกเขาผลิตส่วนผสมในอาหาร ที่เรียกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่ทำจากข้าวโพด
Speaking of sweet, who's your date for Ryan's wedding?พูดถึงความหวาน ใครกันที่ คุณจะควงไปงานแต่งงานของไรอัน?
♪ Yeah, yeah, yeah, yeah ♪ ♪ ♪ ♪ The bittersweet between my teeth... ♪ใช่ ใช่ ความหวานอมขมกลืน ในระหว่างฟันฉัน (เสียงโทรศัพท์)
I'm Bo's honeybee and I'm here for some sugar.ฉันเป็นหวานใจโบ และฉันมาหาความหวาน
It was sweeter with him.มันเป็นความหวานกับเขา
This day and age, sweet is a rare and valuable commodity.ในเวลาแบบนี้ ความหวานเป็นของหายากและมีค่า
You are sweet in small doses.คุณมีความหวานในขนาดเล็ก
Should I get experimental surgery to make my eyes larger and more vulnerable-looking?ผมควรไปทำศัลยกรรมตาโต เพิ่มความหวานมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความหวาน
Back to top