ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสุขสบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสุขสบาย*, -ความสุขสบาย-

ความสุขสบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสุขสบาย (n.) happiness See also: well-being, contentment Syn. ความสบาย Ops. ความทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
hedonic(ฮีดอน'นิค) adj. เกี่ยวกับความสุขสบาย,เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน., See also: hedonically adv.
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
English-Thai: Nontri Dictionary
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
weal (n.) ความสุขสบาย (ทางวรรณคดี) See also: ความผาสุก, ความมั่นคง Syn. prosperity, well-being
hedonic (adj.) เกี่ยวกับความสุขสบาย See also: เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน
hedonism (n.) ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด Syn. sensualism
sensualism (n.) ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My Lord's welfare is what matters most, Kurokage.ความสุขสบายของท่านหัวหน้าคือสิ่งสำคัญที่สุด , คุโรคาเกะ
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
Dwell long in the sweetness of life...อยู่ในความสุขสบายในชีวิต
I have none. I delight in hedonism.ฉันไม่มีเลย ฉันเป็นปลื้มความสุขสบาย
I couldn't even comfort her at the end.พ่อไม่ได้ให้เเม้เเต่ความสุขสบาย กับเเม่จนกระทั่งเธอเสียชีวิต
If I made you relish everything that others even can't dream of... you should give something back to me.ถ้าฉันให้ความสุขสบายทุกอย่างกับแก ความสุขสบายที่คนอื่นไม่เคยได้แม้แต่จะฝัน แกก็ควรจะตอบแทนอะไรให้ฉันบ้าง
A passenger who is going to enjoy having someone cater to her needs in first class.ผู้โดยสารที่จะสนุก กับความสุขสบายในชั่นหนึ่ง
Okay, that's fine, but let's try and get you out of your comfort zone.โอเค ก็ดีนะ มาลองดูแล้วกัน และให้พานายออกมาจากดินแดนแห่งความสุขสบาย
It's called "the comfort zone" for a reason.มันถูกเรียกว่า "ดินแดนแห่งความสุขสบาย" เพราะมีเหตุผล
No, just him and me, in this house, alone in the dark, abandoned, wasted lifetimes devoted to your care and comfort.ไม่ มีแต่เขากับฉัน อยู่ในบ้านหลังนี้ ตามลำพังในความมืด ถูกทอดทิ้ง ผลาญเวลาทั้งชีวิต ทุ่มเทให้กับการดูแล ให้ความสุขสบายแก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสุขสบาย
Back to top