ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความงามเลิศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความงามเลิศ*, -ความงามเลิศ-

ความงามเลิศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความงามเลิศ (n.) fineness Syn. ความสวยงาม, ความงดงาม Ops. ความอัปลักษณ์, ความน่าเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความงามเลิศ
Back to top