ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกดอากาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกดอากาศ*, -ความกดอากาศ-

ความกดอากาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกดอากาศ (n.) air pressure See also: atmospheric pressure
English-Thai: Nontri Dictionary
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atmospheric pressureความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decompression sickness; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atmospheric pressureความกดอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
aneroid barometeraneroid barometer, เครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Barogramกราฟความกดอากาศ หรือบาโรแกรม [อุตุนิยมวิทยา]
Easterly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Troughร่องความกดอากาศต่ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Westerly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
air pressure (n.) ความกดอากาศ
pressure (n.) ความกดอากาศ
depression (n.) ความกดอากาศต่ำ See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น Syn. low pressure area
low pressure area (n.) ความกดอากาศต่ำ See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น
anticyclone (n.) บริเวณที่ความกดอากาศสูงและมีลมแรงพัดออกมา
baric (adj.) เกี่ยวกับการวัดความกดอากาศ
col (n.) บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
isobar (n.) เส้นบนแผนที่อากาศที่ลากเชื่อมจุดที่มีความกดอากาศเท่ากัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[Man On Radio] A strong low pressure system passed across New Mexico... bringing with it a little moisture that will cool things off a bit.ความกดอากาศต่ำ ครอบคลุมมาถึงนิวเม็กซิโก ความชื้นในอากาศ จะส่งผลให้ความเย็นกระจายทั่วพื้นที่
A strong low-pressure system will pass southward across New Mexico tonight bringing with it colder temperatures and overcast skies.ความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะผ่าน ไปทางใต้ ข้ามผ่านแมกซิโกตืนนี้ นำอากาศหนาวมา พร้อมกับเมฆ
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้
Cabin depressurized somehow, nobody knows why.ความกดอากาศภายในห้องโดยสารต่ำ แต่ไม่มีใครรู้สาเหตุ
"Catastrophically Depressurized Airplane Cabin."ความกดอากาศในห้องโดยสารเครื่องบินลดต่ำ
A low-pressure system along the California coast is creating a cyclonic system across the L.A. Basin.ร่องความกดอากาศต่ำ... ... ทำให้เกิดพายุไซโคลนทั่วแอลเอ
In Siberia, there's a low-pressure system never before seen.ไซบีเรียก็เจอ ร่องความกดอากาศต่ำเล่นงาน
It'll turn into a massive blizzard with an eye in the center like a huge hurricane.มันจะกลายเป็นพายุหิมะยักษ์ มีความกดอากาศต่ำที่ศูนย์กลางเหมือนเฮอร์ริเคน
Due to the high atmospheric pressure from the southwest, the heat wave...เนื่องจากความกดอากาศสูง จากตะวันตกเฉียงใต้, คลื่นความร้อน...
Powerful high pressure from the pacific envelops much of Japan, and today will be another hot, muggy day...หย่อมความกดอากาศสูงจากทะเลแปซิฟิก ปกคลุมญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด วันนี้ก็จะเป็นวันอบอ้าวอีกวันหนึ่ง
We have two massive low pressure systems moving south.เราพบมวลความกดอากาศต่ำขนาดใหญ่ กำลังมุ่งหน้าไปทางใต้
And you see I've assigned realistic pressure areas to each of the global zones.แล้วคุณจะเห็นสัญญาณที่แท้จริง หย่อมความกดอากาศโดยรวมทั้งหมด
If cabin pressure is lost, place the mask over your face to hide your terrified expression.ในกรณี่ที่เครื่องสูญเสียความกดอากาศ กรุณาสวมหน้ากากนี้ เพื่อผู้โดนสารท่านอื่นจะได้ไม่เห็นสีหน้าตื่นตระหนกของท่าน
Everything from the anomalous effects of barometric pressureทุกสิ่งที่เป็นความผิดปกติ ของความกดอากาศ
The forecast shows more high pressure moving in later this week.พยากรณ์อากาศแสดถึงความกดอากาศสูง ปลายสัปดาห์นี้กำลังเคลื่อนเข้ามา.
Pens don't always work on planes because of the pressure change.บนเครื่องบินมักจะใช้ปากกาไม่ได้ เพราะความกดอากาศเปลี่ยน
All we need is for this low-pressure system from Canada to come down and bring us a blast of cold air and precipitation.เราแค่ต้องการความกดอากาศต่ำนิดหน่อย จากแคนาดา ให้มันพาลมเย็นๆ กับหิมะลงมาด้วย
Now, what we have is an area of low pressure that's getting stronger and moving off the eastern seaboard.ตอนนี้ เรามีพื้นที่ความกดอากาศต่ำ ที่กำลังรุนแรงขึ้นและเคลื่อนที่ออกจากชายฝั่งตะวันออก
Your Soyuz capsule failed the pressurization test, so bottom line, mission's been scrubbed.ยานโซยุซที่จะใช้ ทดสอบการปรับความกดอากาศไม่ผ่านน่ะ สรุปแล้ว ภารกิจก็จะต้องยกเลิกน่ะ
Yeah, it's a rare low-pressure pocket.ใช่ มันเป็นบริเวณส่วนน้อย ที่มีความกดอากาศต่ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกดอากาศ
Back to top