ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ควานหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ควานหา*, -ควานหา-

ควานหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควานหา (v.) search See also: rummage with, find out Syn. คลำหา, ตามหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quest for (phrv.) ควานหาอย่างหนัก See also: พยายามหาอย่างหนัก Syn. look for, search for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I feel like Junior kicked a hole through something.เหมือนจูเนียร์จะควานหาทางออกแล้ว
It was Paul Hawkins book The Ecology of Commerce and I began to read The Ecology of Commerce, really desperate for inspiration and very quickly into that bookหนังสือของ พอล ฮอคินส์ ชื่อ นิเวศวิทยาของการค้า ผมเริ่มอ่าน เพราะกำลังควานหาแรงบันดาลใจอยู่พอดี
They tried again going to the source... but even while keeping him separated from Abe by two rooms...ทั้งคู่พยายามควานหาต้นตอเรื่องราว...
Yes, it seems we'll find something.ใช่ เหมือนเราควานหาอะไรเรื่อยเปื่อย
I think Amy's still kissing.ยังเหมือนเธอควานหาอยู่
You got hands. - Yes, and I'm not sticking it in that shit.นายเก่งออก ใช่ และฉันไม่มีทางควานหาให้แกหรอก
He's looking for a prize catfish.เขาควานหารางวัล ที่เป็นปลา
They're looking for me right now, and if they find me, I'm dead.ตอนนี้พวกมันกำลัง ควานหาตัวผมอยู่ ถ้ามันเจอผม ผมตายแน่
We need to find these guys before the feds do.เราต้องควานหาตัวคนพวกนั้น ก่อนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจะหาเจอก่อน
We'll find 'em.พวกเราจะควานหาตัวพวกเขากัน
Those guys are searching for it all around the city!พวกนั้นเลยควานหากันทั่วเมืองเลย!
They're gonna stall us with red tape, informant's gonna bolt and I'm telling you, he could be the bombshell we've spent the last two years looking for.พวกเขาจะเข้ามาวุ่นวาย จนทำให้ทุกอย่างเละตุ้มเป๊ะ อย่างที่บอก สายคนนี้มีข้อมูล ที่เราควานหากันมาตลอดสองปี
As if it's not bad enough Friddle's killer is still at large, now Rachel goes missing?แล้วนั่นยังไม่เลวร้ายพอน่ะ ฆาตกรฆ่าเฟรดเดิ้น ก็ยังควานหาตัวไม่เจอ แถมยังมีเรเชลหายตัวไปอีกคน
A futile quest for power, a mutilated body, and your place as Dooku's errand boy.การควานหาอำนาจโดยเปล่าประโยชน์ ร่างกายที่พิการ และตำแหน่งข้ารับใช้ของดูกู
ATF, Charming PD are digging into Salazar.รัฐบาลกลาง ตำรวจชาร์มมิ่ง ต่างควานหาตัวไอ้ซาลาร์ซ่า
Alvarez found out that the cops are all over Salazar.อัลวาเรซรู้ว่า ตำรวจควานหาตัวซาลาซาร์ทุกที่
Look, you keep chasing down leads.ฟังน่ะ เรายังต้องควานหา เบาะแสกันต่อไป
I've been, uh, chasing for the better part of a year.ฉันได้ เอ่อ ตามล่าควานหาตัว มาได้ปีกว่าๆ
I've been chasing my tail about that one, you know?ฉันควานหาความจริงตัวย่อนั้นตั้งนานNนายเข้าใจไหม
When we find the right signal, with any luck, we should be able to stop the Skitters and Mechs, well, right in their tracks.ถ้าเมื่อไหร่เราควานหา ความถี่นั้นเจอ เราก็จะหยุดการติดต่อสื่อสาร ระหว่างสกิตเตอร์กับเม็กช์ได้
Then we'll go to Cuba and find his ass.งั้นเราไปคิวบา\ ไปควานหาตัวมันกันเถอะ
We caught one of them trying to blow up a house to kill himself.แล้วยังต้องควานหาคนที่วางระเบิดอีก
Still trying to stumble his way in?กำลังควานหาทางมาอยู่หรอ
It's possible that we've been reaching for leads.เป็นไปไม่ได้ที่เราจะควานหาเบาะแส
And my squad's looking a little pale these days.นั่นคือสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเขา และคณะของฉันก็กำลังควานหาไม้แหลมเล็กอยู่ในวันนี้
I suggest you find the horse sense to accept my offer before I give in to my better judgment.ฉนั้น ขอให้นายควานหาสติ รับข้อเสนอของฉัน ก่อนที่ฉันจะยับยั้งบาทาไม่อยู่
But a year from now, he'll be crawling under the sink looking for his Xbox.อีกปีนึงเขาจะคลาน ใต้อ่างล้างจานควานหาเอ็กซ์บ็อกซ์
And trust me, I'm gonna ferret out the guilty party.และเชื่อผม ผมจะควานหา คนทำเรื่องนี้ให้ได้
Well, I'm digging through the Greytrade files, and I settle on this one:ผมกำลังควานหาแฟ้มข้อมูลของเกรย์เทรดนะ และผมก็เจอการซื้อขายลิตเทิ้ลสตาร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ควานหา
Back to top