ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลาดกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลาดกัน*, -คลาดกัน-

คลาดกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลาดกัน (v.) miss See also: elude, let slip, fall to seize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A few minutes late.คลาดกันนิดเดียวเองคะ
Well, the little lady gave me the slip... but I just hears her now... so I was about to lead her back to the beginning... like you told me.เอ่อ ยัยสาวน้อยนั่น เราคลาดกัน แต่เพิ่งได้ยินเสียงเธอตะกี้ ก็เลยว่า จะพาเธอ กลับไปจุดเริ่มต้น
Oh, you just missed her.โอ้, คุณเพิ่งคลาดกันกับเธอ
If we lose each other, we will meet back at Dupont Circle for coffee.ถ้าเราคลาดกัน ก็เจอกันที่พักดื่มกาแฟ
Ow. Wow, we must have just missed each other.โอว ว้าว เราต้อง คลาดกันแน่ๆเลย
Patrol car was in pursuit, but lost it heading north on 17th.ตอนพวกสายตรวจลาดตระเวนน่ะ แต่คลาดกันแล้ว รถกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือบนถนนหมายเลข17
Yeah, well, you just missed her.ใช่ เธอเพิ่งคลาดกันกับเค้า
When did you lose sight of Miles?คุณคลาดกันกับไมล์สตั้งแต่เมื่อไร

คลาดกัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลาดกัน
Back to top