ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครั้งแรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครั้งแรก*, -ครั้งแรก-

ครั้งแรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งแรก (adv.) the first time Syn. หนแรก, ทีแรก
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
christen(คริส'เซิน) vt. ทำพิธีชำระล้าง (บาป) ให้แก่,ตั้งชื่อให้ในพิธีการชำระล้าง,ใช้เป็นครั้งแรก, See also: christener n. ดูchristen christening n. ดูchristen
dawn(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรุณ,รุ่งอรุณ,การเริ่มต้น,การเริ่มปรากฎขึ้น,การเข้าใจอย่างกะทันหัน vi. เริ่มทอแสง,เริ่มมองเห็นได้,เริ่มปรากฎขึ้นในใจครั้งแรก -S.beginning
debut(เดบู') v.,n. (การ) ออกโรงครั้งแรก,แสดงครั้งแรก, Syn. beginning
debutant(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรก,ผู้แสดงครั้งแรก, Syn. debutant
debutante(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรกที่เป็นหญิง,หญิงที่เข้าสู่วงสังคมเป็นครั้งแรก, Syn. debutante
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ.
handsel(แฮน'เซิล) n. ของขวัญ,ประสบการณ์แรกเริ่ม vt. ให้ของขวัญแก่,ทำพิธีเปิดกิจการ,ใช้เป็นครั้งแรก,พยายามหรือประสบเป็นครั้งแรก., Syn. hansel
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
initiation(อนิชชิเอ'เชิน) n. การนำเข้าครั้งแรก,การนำเข้าเป็นสมาชิก,พิธีนำเข้า,การริเริ่ม
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
insert keyแป้นแทรก เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
kickoff(คิค'ออฟ) n. การเตะลูกครั้งแรก,การเขี่ยลูก,การเริ่มต้น,ระยะแรกเริ่ม. -S.kick-off
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
maiden(เม'เดิน) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,adj. เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว ยังไม่แต่งงาน,ปรากฎขึ้นครั้งแรก,ทำครั้งแรก,ครั้งแรก,บริสุทธิ์,ยังไม่เคยลอง., See also: maidenliness n. maidenly adj. maidenship n., Syn. virgin
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม,ครั้งแรก,เป็นลักษณะเฉพาะ
peep(พีพ) vi. แอบมอง,ลอดมอง,มองตามช่อง,มองแวบเดียว,ปรากฎให้เห็นเพียงลาง ๆ n. การแอบมอง,เสียงร้องเจี๊ยบ ๆ ,เสียงร้อยค่อย ๆ ,การปรากฎขึ้นครั้งแรก
pidgin englishภาษาอังกฤษผสม (เริ่มใช้ครั้งแรกในหมู่คนจีนตามท่าเรือ) ,ภาษามั่ว,ภาษาผสม, Syn. Pidgin English
premier(พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด., See also: premiership n., Syn. prime minister
premiere(พรีเมียร์',-แมร') n. การเบิกโรง,การโหมโรง,การแสดงรอบปฐมทัศน์,ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง,นางเอกตัวละคร. vt.,vi. เบิกโรง,โหมโรง แสดงรอบปฐมทัศน์,แสดงเป็นครั้งแรก. adj. ครั้งแรกสุด,แรกเริ่ม,สำคัญ
primal(ไพร'เมิล) adj. ครั้งแรก,ดั้งเดิม,สำคัญที่สุด,เป็นรากฐาน, Syn. first,original
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด,อันดับแรก,ครั้งแรก,ดีเลิศ,ดั้งเดิม,เบื้องต้น,ประถม,ระยะแรก,ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด,สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง,ตำแหน่งอาร์บิชอพ,การเลือกตั้งครั้งแรก,แม่สี,ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที
quicksortควิกซอร์ต เป็นขั้นตอนวิธีแบบหนึ่งที่ใช้ในการเรียงข้อมูล C.A.R. Hoare เป็นผู้คิดขึ้น และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1962
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rough-wrought(รัฟ'รอท) adj. ตกแต่งในครั้งแรก,ทำอย่างหยาบ ๆ
winchester diskจานบันทึกวินเชสเตอร์หมายถึง จานบันทึกแบบหนึ่ง ที่บริษัทไอบีเอ็มสร้างขึ้นใช้เป็นครั้งแรก สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 เมกะไบต์ (30 ล้านตัวอักษร) ในแต่ละด้าน คล้ายฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถถอดเข้าออกได้ คำ Winchester นั้นอันที่จริงเป็นชื่อถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยของบริษัทที่ผลิตจานบันทึกชนิดนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
freshman(adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว,ใหม่,ครั้งแรก
new(adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก
premier(adj) ครั้งแรก,เริ่มแรก,เป็นรอบปฐมทัศน์,เป็นการเบิกโรง
primal(adj) ครั้งแรก,แต่ต้น,ปฐม,แต่แรก,ดั้งเดิม
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
digamyการสมรสครั้งที่สอง (หลังจากการสมรสครั้งแรกสิ้นสุด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
down paymentเงินที่ชำระราคาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first offenderผู้กระทำผิดอาญาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primipara; uniparaหญิงคลอดครั้งแรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constancy of Shapeการจำรูปร่างของสิ่งที่เห็นครั้งแรก [การแพทย์]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Editionครั้งที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Menarcheการเริ่มแรกมีระดู; ระดู, การเริ่มมี; เริ่มแรกมีประจำเดือน; ประจำเดือนครั้งแรก; การเริ่มมีระดูครั้งแรก; ระดูครั้งแรก; การมีประจำเดือนครั้งแรก; ประจำเดือนครั้งแรก; ระดูครั้งแรก; ประจำเดือนครั้งแรก, [การแพทย์]
Minamataโรคมินามาตะ, โรคที่เกิดจากพิษปรอทที่สะสมในร่างกาย ทำอันตรายต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ถ้าสะสมไว้ในปริมาณมากก็จะทำให้ตายได้ พบครั้งแรกที่เมืองมินามาตะในประเทศญี่ปุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Apostle (n.) ผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน
baptism of fire (idm.) ประสบการณ์ครั้งแรก
blood (vt.) นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก
deb (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante) Syn. debutante
debut (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society, first public appearance
debut (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)
debutant (n.) หญิงสาวที่เริ่มออกงานสังคมครั้งแรก (อาทิ ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสร)
debutante (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante)
efflorescent (adj.) ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก Syn. emanant
emanant (adj.) ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก Syn. efflorescent
emergent (adj.) ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก Syn. efflorescent, emanant
entrance into society (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. first public appearance
first fruits (n.) ผลที่ได้ครั้งแรก
first public appearance (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society
float (vt.) ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก
get in (phrv.) ทำเป็นครั้งแรก
maiden speech (idm.) สุนทรพจน์ครั้งแรก
maiden voyage (idm.) การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก
meet (vt.) รู้จักเป็นครั้งแรก See also: พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก
menarche (n.) การมีประจำเดือนครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
This is your first visit hereนี่เป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกของคุณ
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
He made his first remarks in the publicเขาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะ
But this isn't the first time this has happenedแต่นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
It is the first time I've ever heard any of thisเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
He never asks a second favor when he's been refused the firstเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สอง เมื่อเขาถูกปฏิเสธในครั้งแรก
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
This is the first time you've ever let me downนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำให้ฉันผิดหวัง
This is my first time coming to a place like thisนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาสถานที่อย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The knights of the First Crusade laid siege to the city of Alexandretta for over a year.อัศวินของสงครามครูเสด ครั้งแรก ฝังอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรตต้า นานกว่า 1 ปี
Oh, the first time you picked up my razor the first time you sliced into that weeping bitch that was the first seal.แล้วครั้งแรกที่นายหยิบมีดของฉันขึ้นมา ครั้งแรก แล้วเชือดนังตัวแสบที่ร้องโอดครวญนั่น
I mean, we were each other's first real relationship,คือว่า เราต่างก็เป็น ความสัมพันธ์จริงจัง ครั้งแรก ของกันและกัน
Yes, first time. Uh, my name is...ใช่, ครั้งแรก เอ่อ ผมชื่อ...
Uh...there's always something about the first, in anything.อ่า... ครั้งแรก มักจะมีอะไรดีๆเสมอ สำหรับทุกๆอย่าง
Do you have any idea how cheesy it is to ask a girl out for a first date on Valentine's Day?คุณมีไอเดียอะไรบ้างไหม? บ้าป่ะเนี้ย มาชวนผู้หญิงออกเดท ครั้งแรก ในวันวาเลนไทน์เนี้ย ?
Oh, it is the first time.เอ้อ ครั้งแรก จริงๆด้วย
Y-you remember the first time we tried it?คุณจำได้ไหม ครั้งแรก ที่เราพยายามทำมัน
You think of what you want first, second, and third.คุณคิดแต่ว่าคุณต้องการอะไร ครั้งแรก ครั้งที่สอง และครั้งที่สาม
Think he took the plunge and made his first real kill with this fraternity kid?คิดว่าเขาตกลงใจจะฆ่าจริง ๆ ครั้งแรก กับเด็กในสมาคมฯรึเปล่า?
It's not the first drunken kiss she's shared with a man that wasn't me.นั่นไม่ใช่ จูบตอนเมา ครั้งแรก ที่ทำกับคนอื่น ที่ไม่ใช่ผม
See for yourself.ดูด้วยตัวคุณเองละกัน นานเท่าไหร่แล้วที่คุณสามารถที่จะ... ครั้งแรก ก็สองสามปีก่อนน่ะ
The first of two very powerful solar flares is set to arrive momentarily.เปลวสุริยะระดับรุนแรง 2 ครั้งแรก จะมาถึงโลกในไม่ช้า
I first heard the term "Boston Strong"ผู้คนก็วิ่งเข้ามาหาเรา ผมได้ยินคำว่า บอสตันเข้มแข็ง ครั้งแรก "เอ็ด เดวิส อดีตผู้บัญชาการตำรวจ"
A reasonable kind of mistake to make when one is reading a new document for the first time, you would, uh, you would immediately tell the court, would you not?ชนิดที่เหมาะสมของความ ผิดพลาดที่จะทำให้ เมื่อมีการอ่านเอกสารใหม่เป็น ครั้งแรก ที่คุณจะเอ่อคุณทันทีจะบอกศาล คุณจะไม่?
First client progress session, the daily weigh-in.ติดตามความคืบหน้าของลูกค้า ครั้งแรก ชั่งน้ำหนักรายวัน
First-(indecipherable).ครั้งแรก (อ่านไม่ออก)
Your first time with all the Kung Fu Masters.ครั้งแรก กับการพบเหล่าอาจารย์ด้านกังฟู
The First, The Last, The Eternal.ครั้งแรก ครั้งสุดท้ายและนิรันดร์
First time, very tricky business.ครั้งแรก ค่อนข้างยาก
First, first you handed over a pencil sharpener to someone with a pencil.ครั้งแรก คุณยื่นกบเหลาดินสอ ให้คนที่มีดินสอไป
First of all, you don't ask the questions around here, I do. Understand?ครั้งแรก คุณไม่คำถามรอบที่นี่ เข้าใจ
The first time, I got caught with a fake I.D.ครั้งแรก ฉันถูกจับได้ว่า ปลอมบัตรประชาชน
First, Chuck took a year to say it, and then Louis said it too soon.ครั้งแรก ชัคใช้เวลาเป็นปีกว่าจะพูดมันออกไป แล้วก็หลุยส์พูดออกมาเร็วเกินไป
The first time, last summer, where'd you go?ครั้งแรก ตอนหน้าร้อนที่แล้ว คุณไปที่ไหน
First you want to kick the military out, and now you want us rounding people up at gunpoint.ครั้งแรก นายอยากจะไล่ทหารออกไป แล้วตอนนี้ ต้องการใช้ทหารจัดการผู้คนอีก ด้วย การเล็งปืนใส่
First time on a spaceship, too?ครั้งแรก บนยานอวกาศ เหรอ?
The first time, I distracted that mad gunman with the champagne bottle.ครั้งแรก ผมรอดจากมือปืน ขว้างด้วยขวดแชมเปญ
Yeah, first-time teacher. I really wanna establish a rapport with the parents of my students.ครั้งแรก ผมอยากสร้าง ความเป็นมิตรกับพ่อแม่นักเรียน
Your dad got so mad the first time he caught us putting on makeup.ครั้งแรก พ่อเธอโกรธมากเลย ตอนที่เขาจับได้ว่าเรา แต่งหน้าทาปาก
First the Boston Marathon, then the cleaver incident in London.ครั้งแรก มาราธอนที่บอสตั้น แล้วก็มาอุบัติเหตุประหลาดในลอนดอน
The first time was violent and sloppy.ครั้งแรก รุนแรง สะเพร่า
First time around, he sent me a couple of powerful gaming laptops, and I just had to sell them, so I went on Craigslist and found a buyer.ครั้งแรก เขาส่งโน้ตบุ๊คที่แรงสำหรับเล่นเกมส์ มาคู่หนึ่ง และผมเพียงต้องขายมัน ดังนั้นผมเลยเข้าเว็บของเครกส์ลิสต์ และเจอคนซื้อ
DELPHINUS, THE DOLPHIN. EQUULEUS, THE LITTLE HORSE. ANYTHING SOUND FAMILIAR?ครั้งแรก เธอทำ วีล่า และเมื่อคืน เธอทำ คาริน่า
Initially we saw that he was experiencing killing anxiety, which led him to clean up the bodies postmortem out of remorse.ครั้งแรก เราพบว่า เขามีอาการเครียดจากการฆ่า ทำให้เขาทำความสะอาดศพ หลังการฆ่าด้วยความรู้สึกผิด
For once I agree with the prince.ครั้งแรก แต่เห็นด้วยกับนายเจ้าชาย
First started hearing about him a couple of months back.ครั้งแรก ได้ข่าวของเขา เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว
First time anyone's ever done that.ครั้งแรก ไม่มีใครเคยทำมาก่อน
First, she was kidnapped from her home.ครั้งแรก, ถูกลักพาตัวไปจากบ้าน
The first time, it was dark.ครั้งแรก,มันค่อนข้างมืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครั้งแรก
Back to top