ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครั้งก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครั้งก่อน*, -ครั้งก่อน-

ครั้งก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งก่อน (adv.) the last time See also: the time before, previously, formerly Syn. ครั้งกระโน้น, ครั้งที่แล้ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Date Baseผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งก่อน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The last time I tried to hook you up, you bailed out.ฉันหมายถึง ครั้งก่อน ที่ฉันจับคู่ให้ นายก็เบี้ยว
THE FRONT AND BACK?แต่ทำไมต้องทำด้วยล่ะ ครั้งก่อน ๆ ก็ไม่มีใครรอดไปได้นี่
I mean, last I checked, you wanted to break God's nose.ฉันหมายถึง ครั้งก่อน พี่อยากจะตั้นหน้าพระเจ้า
Adam, he saved my life before.อดัม ครั้งก่อน เขาช่วยชีวิตฉันไว้
No comment.เหมือนเมื่อ 2 ครั้งก่อน คือ ไม่มีความเห็นครับ
Last time, I was chained to a pole and attacked by several humongous monsters.ครั้งก่อน ข้าถูกล่ามไว้กับเสา และถูกโจมตีโดยพวกสัตว์ประหลาดยักษ์ต่างๆ นานา
Last time, you had a cup.ครั้งก่อน คุณทานไปหนึ่งแก้ว
Last time you said you're a copครั้งก่อน คุณว่าคุณเป็นตำรวจ
Last time, I only paid 1 0 bucks!ครั้งก่อน ฉันจ่ายแค่ 10 เหรียญเองนะ
Last time I was in your garage,ครั้งก่อน ฉันเคยอยู่ในโรงรถของคุณ
I'm the one who fixed the toilet last time!ครั้งก่อน ฉันเป็นคนซ่อมห้องน้ำ
Last time, not as many ships did you have.ครั้งก่อน ท่านไม่ได้มียานมากเท่านี้
You said that you didn't want my help.ครั้งก่อน เธอบอกว่าจะไม่ยอมรับสิ่งที่ฉันแนะนำนี่
Did we stand too close together tonight?ครั้งก่อนๆฉันคงอยู่ใกล้เค้าเกินไปหน่อย
Once a couple weeks ago before you and I had ever...ครั้งก่อนก็ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ก่อนที่ผมและคุณจะ... .
We almost had in the crowley last time.ครั้งก่อนครอวลีย์ก็เกือบเดี้ยง
Last time I was in Iron Heights,ครั้งก่อนฉันอยู่ใน Iron Heights
Hey, I saw the lyrics last time.ครั้งก่อนฉันเห็นเนื้อร้องแล้วนะ
You know, last time you said that, you took off.ครั้งก่อนตอนพูดแบบนี้ลูกหนีไปเฉยเลย
Are you sure that's a good idea after last time.ครั้งก่อนตอนเธอทำคิ้วไหม้ มันดูน่าเกลียดมากนะ
Last time I saw you, Baelish, you told me you were taking Sansa Stark home with you to the Fingers.ครั้งก่อนที่ข้าเห็นท่าน Baelish ท่านบอกข้าว่า ท่านกำลังพา ท่านหญิง Sansa กลับบ้านกลับท่านไปยัง Fingers ไม่ใช่หรือ
The last time that you were here, you made it clear that you didn't give a damn about me.ครั้งก่อนที่คุณมาที่นี่ ชัดเจนว่า คุณไม่ได้มาเพื่อฉัน
Mike, the last time I went camping with you was literally the worst night of my life. The worst.ครั้งก่อนที่ฉันตั้งค่ายกับคุณ มันเป็นคืนที่แย่มากในชีวิต แย่
Last time i was here, karl kept throwing his perfect life in my face, and i just wanted to come back here and show him that we were doing well, too. hence the sport coat.ครั้งก่อนที่ฉันมา คาร์ลเบ่งเรื่องชีวิตที่สมบูรณ์แบบใส่หน้าฉัน ฉันต้องกลับมาที่นี่
Since I was last here, I've been doing everything possible to find Klaus.ครั้งก่อนที่ฉันมาที่นี่ ฉันได้ทำทุกอย่าง เพื่อหาตัวคลาวส์
Because the last time I tossed a grape one in your face, You licked your lips before you cleaned yourself off.ครั้งก่อนที่ฉันสาดรสองุ่นใส่ เธอเลียปาก ก่อนจะเช็ดหน้า
Hey! The last time I saw a butterfly like that, I ended up in a cocoon.ครั้งก่อนที่ฉันเห็น ผีเสื้อนั่น ฉันกลายเป็นตัวดักแด้
The last time I saw you you were slow-dancing with Toby at homecoming.ครั้งก่อนที่ฉันเห็นเธอ เธอยังอยู่กับโทบี้ ในงานศิษย์เก่า
The last time I did this, cell phones didn't exist.ครั้งก่อนที่ทำ มือถือยังไม่เกิดนี่หว่า
Last time I tried to find proof, I got trapped in a sinkhole.ครั้งก่อนที่ผมพยายามหาข้อพิสูจน์ ผมติดอยู่ในบ่อน้ำ
Listen, um,... you know, last time I saw you...ครั้งก่อนที่เจอนาย... .
The last time that angels tried to help my son,ครั้งก่อนที่เทวดา พยายามจะช่วยลูกฉัน
The last time we met, you chose to ignore my advice and overrule me.ครั้งก่อนที่เราพบกับ เจ้าเลือกที่จะปฏิเสธ คำแนะนำและเจ้าได้สั่งข้า
Since last time we met, you wanted to... what was it?ครั้งก่อนที่เราเจอกัน นายอยากจะ... อะไรนะ
Last time I saw you you had a bullet in your head.ครั้งก่อนที่เห็นนาย หัวนายมีกระสุนอยู่ด้วย
Last time I listened to you, I took my eyes off the prize.ครั้งก่อนผมฟังนาย ทำให้ผมลืมนึกอะไรไป
Last time I was here, it was a different season.ครั้งก่อนผมเคยอยู่ที่นี่ ในฤดูที่แตกต่างจากนี้
The last time they put some electrical wires in some not very nice places.ครั้งก่อนพวกนั้นเอารั้วไฟฟ้า มาไว้ตรงที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไร
It took both me and my grams to do it the first time.ครั้งก่อนยังต้องใช้ทั้งยายและตัวฉัน เพื่อถอนมันนะ
He's been back before.ครั้งก่อนเขาก็กลับมา

ครั้งก่อน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前回[ぜんかい, zenkai] Thai: ครั้งก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครั้งก่อน
Back to top