ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครบเครื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครบเครื่อง*, -ครบเครื่อง-

ครบเครื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบเครื่อง (adv.) fully dressed See also: fully decorated, fully equipped, with full ingredients Syn. บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Samantha Ronson thing going on that's pretty dope, but don't ask a lot of questions about me, okay?แบบ Samantha Ronson ครบเครื่อง ซึ่งเท่มาก แต่อย่าถามเรื่องของฉัน โอเค?
I'm a triple threat... Brains, brawn, and obviously a dazzling personality.ครบเครื่องสามรส ฉลาด ล่ำ น่าหม่ำด้วยมาดที่บาดใจ
Cor, it's all going down in here. It's the den of iniquity, I tell you.ที่นี่มีครบเครื่องเลย อบายมุขทุกรูปแบบก็ว่าได้
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง
Fully decked, around $20 million.แบบครบเครื่องก็ราวๆ 20 ล้านครับ
I know it's not a swimming pool full of dancers or a tux or-- it's not very big, but it's a promise-- promise to keep loving you for the rest of my life.ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่สระน้ำที่มีนักเต้นครบเครื่อง หรือชุดทักซิโด มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไร แต่นี่คือคำสัญญา
I want the whole nine yards.ผมต้องการแบบครบเครื่อง
We don't need one. The kitchen comes fully equipped.เราไม่ต้องใช้เตาอบหรอก เพราะครัวจะมาเป็นครบเครื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครบเครื่อง
Back to top