ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครบปี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครบปี*, -ครบปี-

ครบปี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบปี (v.) come to a full year Syn. บรรจบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's been almost a year since you became a priest.เกือบจะครบปีแล้วสิ ตั้งแต่นายบวชเป็นพระแล้ว
It's already been one year since Mio passed awayเกือบจะครบปีแล้วสินะ ...ตั้งแต่มิโอะจากไป
Rossi: AND EXECUTED HIM. THAT'S RIGHT.ใช่ เขาถูกฉีดสารพิษตายไป ครบปีนึงเมื่อวานนี้
If you could lie to the transplant board and tell them he's been sober for a year.และ.. และบอกพวกเขาว่า พ่อฉันงดเหล้ามาครบปีแล้ว เอ่อ...
I've been out of the institution for a year now.ผมได้ออกมาจาก โรงพยาบาลนั่น มาครบปีแล้ว ตอนนี้
Mom, today I looked down and waved to my daughter, who turned one in Spring.แม่ค่ะ,วันนี้หนูมองลงจากระเบียง มองไปยังลูกสาวของหนู เค้าจะอายุครบปีในฤดูใบไม้ผลินี้
Do me a favor. Don't quit or get fired before the year's up, because otherwise I don't get my bonus.ขอร้องนะ อย่าออกก่อนครบปี
You know that if you leave before a year is up, I get screwed.เธอรู้ว่าถ้าออกก่อนครบปี ฉันซวยแน่
This is ridiculous. You had quite a year last year, Q.ช่างน่าขัน จะครบปีแล้วนี่ คิว
Do you know that, uh, it's almost exactly a year ago that I got my diagnosis?นายรู้เรื่อเอ่อ... มันเกือบจะครบปีพอดี ตอนที่ฉันวินิจฉัยโรคของฉันใช่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครบปี
Back to top