ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครบชุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครบชุด*, -ครบชุด-

ครบชุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบชุด (adj.) whole set of See also: full set of
English-Thai: HOPE Dictionary
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tracingแนวสืบค้นหมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plant (n.) เครื่องมือครบชุด See also: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I opened them and found in it a complete set of Monsanto files dealing with toxicological testing of cows who'd been given RBGH.พอผมเปิดดูก็พบว่าในกล่องนั้น มีเอกสารเกี่ยวกับมอนซานโตครบชุด เป็นเรื่องการทดสอบพิษวิทยาในวัว
These boots used to belong to Giovanni Gramigna, a scoundrel with a heart of gold.ไม่ต้องซื้อหาเรียกว่าให้ครบชุดไปเลย รองเท้ายังใหม่เอี่ยมอ่อง
All we need is a piece for that corner and we're done.รอชิ้นหัวมุมมาก็ครบชุดแล้ว
You probably heard about the full set of interspecies hominid remains that were found in the Maluku Islands.คุณคงเคยได้ข่าวมาบ้าง เกี่ยวกับพบครบชุดเลย ซากศพมนุษย์ข้ามเผ่าพันธุ์ ที่เพิ่งถูกค้นพบ
I did the entire Mustang series when I was 9.ฉันมี Mustang ครบชุดตอนฉัน 9 ขวบ
I got a late start and a board full of elective cases.ประชุมกรรมการครบชุด เพื่อเลือกกรณีเฉพาะ
This is my nine-disc completeนี่ 9 แผ่นครบชุดเลยครับ
Only when they don't come in sets.เฉพาะเวลาที่มันไม่ได้มาครบชุด
Want to get your hair and makeup done, too?อยากจะทำผม แต่งหน้า ให้ครบชุดเลยไหมหละ?
They've been out of circulation everywhere since 1990, but I found a rare-coin exchange in the city where a whole set of marks was sold this morning.ซึ่งถูกเลิกใช้ ตั้งแต่ปี 1990 แต่ผมเจอร้านแลกเหรียญหายากในเมือง ที่ซึ่งมีเหรียญมาร์คครบชุด ถูกนำมาขายเมื่อเช้านี้
You weren't in your regular work clothes.อย่างกับมีครบชุดเลยด้วย
I now have a complete set.ตอนนี้ฉันสะสมครบชุดแล้ว
It took me a couple of years to collect them all.ตามเก็บสองปีกว่าจะครบชุด
Now you've got the full set, thanks to me.ทีนี้คุณก็ได้มาครบชุดแล้ว ก็เพราะผม
Send a response team, full armor.ส่งทีม รับผิดชอบ ... ครบชุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครบชุด
Back to top