ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเขียนบท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเขียนบท*, -คนเขียนบท-

คนเขียนบท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเขียนบท (n.) playwright Syn. ผู้เขียนบท
English-Thai: HOPE Dictionary
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen
English-Thai: Nontri Dictionary
columnist(n) คนเขียนบทความ,คอลัมนิสต์
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh-Oh, playwright. Better whip out your pen.อ๊ะ คนเขียนบท รีบควักปากกาออกมา
Writer Song Kyung Soo, Producer Park Yeon Joo.คนเขียนบทคือคุณ ซอง คยองซู ส่วนผู้กำกับคือคุณ ปาร์ค ยอนจูครับ
My writer is not being respected.คนเขียนบทฉันไม่ได้รับการเคารพเลย.
Were those his articles on the wall ?เขาเป็นคนเขียนบทความที่อยู่บนกำแพงหรือ ?
Arthur Abbott is maybe the last of the great Hollywood writers from that generation.อาร์เธอร์ แอ็บบ็อตต์อาจเป็นคนเขียนบทมือดี คนสุดท้ายของฮอลลีวู้ด
Daddy i was writing dialogues.พ่อ ผมเป็นคนเขียนบทนะ
You even wrote a script.นายเป็นคนเขียนบทความงั้นเรอะ.
A little-known fact is that our writers pay homageเป็นที่รู้กันว่าคนเขียนบทของเรานั้นเชิดชู
These guys are texting. They're waiting.พวกนี้เป็นคนเขียนบท เค้ารออยู่
I'm a reviewer for World of Dolls Magazine?ผมเป็นคนเขียนบทความแนะนำ ของนิตยสาร เวิลด์ ออฟ ดอล
There's no script, no production as of yet, no writer-บทก็ไม่มี โปรดักชั่นก็ไม่มี คนเขียนบทก็ไม่มี
Everyone voted for another girl who's 1 year my juniorตำแหน่งของเธอเลื่อนขึ้นจากผู้ช่วยเป็นคนเขียนบทแล้วหรอ?
So, Mr. Screenwriter, are you ready for your first ever development meeting?นี่คุณคนเขียนบทคะ พร้อมมั้ยสำหรับการประชุมครั้งแรก
He's a playwright, and I expect a successful one soon.เขาเป็นคนเขียนบท ที่ผมหวังว่าจะประสบความสำเร็จในเร็ว ๆ นี้
I mean, I'm a screenwriter. I can write anywhere.ฉันหมายถึง ฉันเป็นคนเขียนบท ฉันเขียนได้ทุกที่
I'm Don DaGradi, the scriptwriter.ผมชื่อ ดอน เดกราดี้ คนเขียนบท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเขียนบท
Back to top