ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้าง*, -ข้าง-

ขาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hartebeest(ฮาร์'ทะบีสทฺ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่มีเขางอโค้งไปข้างหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He probably won't shoot old Frankenstein, 'cause the old doc can talk him silly.ที่เขาไม่ยิง แฟรงเก้นสไตน์ คงเพราะด๊อก พูดให้เขางงได้
If it leaves with him on it, it'll disrupt production... and the Armaments Board will want to know why.ไม่มีเขางานที่กองทัพสั่งก็พัง
You think I'm crazy? Go out with him?เธอต้องคิดว่าพี่บ้าไปแล้วแน่ ๆ ออกไปกับเขางั้นเหรอ?
You believe his story?นายเชื่อเรื่องของเขางั้นเหรอ?
Is there something wrong with him?มีบางอย่างผิดปกติกับเขางั้นเหรอคะ
Nothing wrong with him, huh?ไม่มีอะไรผิดปกติกับเขางั้นเหรอ หือ
You'd take their money?คุณจะรับเงินของพวกเขางั้นเหรอ
You're defending him?คุณกำลังปกป้องเขางั้นเหรอ
That what? That I'd hurt him?อะไรครับ ผมจะทำร้ายเขางั้นเหรอ
I'm offering you money.แจ๊ค ดริสกอล ไม่ใช่จะให้ใคร เล่นหนังของเขาง่ายๆ
You think killing politicians will make things easier for them?นายคิดว่าฆ่าพวกนักการเมือง แล้วจะทำให้งานเขาง่ายขึ้นหรือ?
That's not my problem. I was hired to do a job.นายคิดว่าฆ่าพวกนักการเมือง แล้วจะทำให้งานเขาง่ายขึ้นหรือ?
Hey, man, after all Caretaker did, this is how you show him love?ทั้งหมดที่แคร์เทคเกอร์ทำให้ แกตอบแทนเขางี้เหรอ
So we're just supposed to forgive him now?แล้วไงให้เราลืมเรื่องเขางั้นเหรอ
If he wants to try it again, would you still believe him?ถ้าเขาอยากจะทำเหมือนเดิมอีก เธอจะยังเชื่อเขางั้นเหรอ?
What do you mean, stretching his legs?คุณหมายความว่าไง ยืดขางั้นรึ
Had him drooling' on the biscuits.น้ำลายเขางี้ยืดเป็นทางไปเลย
If anyone asks, there were 50 of 'em and they were rattlesnakes.ถ้ามีใครถาม มันมี 50 และพวกเขาเป็นพวกเขางูสั่น.
And you took that at face value, huh?แล้วแกเชื่อเขางั้นหรือ
So you boys teamed up and killed him?ดังนั้นพวกแกถึงรวมหัวกันฆ่าเขางั้นหรือ
Harm them?ทำร้ายพวกเขางั้นหรือ
TakethenextleftatLexington.เลี้ยวซ้ายขางหน้าที่แยก เล็กซิงตัน
Do you believe the words he commended, you or him?นายเชื่อคำพูดเขางั้นสิ
No, uhh...they're, they're easyไม่ เอ่อ พวกเขา พวกเขาง่าย ๆ
Do we sacrifice all of the good times because of them?เราต้องเสียสิ่งที่ดีไปเพราะเขางั้นเหรอ?
First, you killed your buddy, because he was calling your girlfriend behind your back.ก่อนอื่นก็ฆ่าเพื่อนรัก เพราะว่าเขางาบแฟนเธอ แบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
A grown man has a tricycle his whole life?ผู้ชายที่มีจักรยาน 3 ล้อมาทั้งชีวิตเขางั้นเหรอ ?
She's gonna let him fired.ดูสิ เธอจะปล่อยให้เขางาบ
Not exactly.คุณให้คำตอบเขางั้นเหรอ
LENNY: I don't care if he is fucking busy, Archy.ชั้นไม่สนว่าเขางานยุ่งขนาดไหนหรอกน่ะ อาร์ชี่
I certainly don't wanna do anything to disturb your little arrangement.เราก็ไม่ควรทำตัว ให้เป็นก้างขางคอ
You a dizzy motherfucker.ขางอกป่าวเนี่ย บอกว่าแค่หยดเดียว
People sometimes do things for their families?คนเราบางครั้งก็ทำสิ่งนั้น เพื่อครอบครัวของเขางั้นเหรอ
Have you gotten friendly with Ishigaki?คุณเป็นเพื่อนเขางั้นเรอะ อิชิกาคิหน่ะ เห็นคุยกันซะสนุกเชียว
By screwing it out of him?- คือรีดเอาเงินจากเขางั้นเหรอ
How long is Nick going to keep playing their game?เท่าที่นิคจะเล่นอยู่ในเกมของพวกเขางั้นหรือ?
You expect me to believe you didn't kill him?คุณต้องการให้ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้ฆ่าเขางั้นเหรอ?
I mean, what, are you in love with the guy?อะไร เธอรักเขางั้นรึไง?
He breaks into people's homes and kills them while they're sleeping.ขางัดเข้าบ้านคนและฆ่าเจ้าของบ้าน ขณะที่พวกเขากำลังหลับ
That's how you'll{\re gonna} win back his heart, accusing his mother of trying to murder his ex-wife?นั่นมันจะเป็นการทำให้เธอ กลับมาชนะใจของเขาได้อีก กล่าวหาแม่ของเขาว่าพยายาม ฆาตกรรมเมียเก่าของเขางั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้าง
Back to top