ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้เถ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้เถ้า*, -ขี้เถ้า-

ขี้เถ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เถ้า (n.) ashes See also: cinders Syn. เถ้า, เถ้าถ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
ash 1(แอช) n. เถ้า,ขี้เถ้า,อัฐิ
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
cinder(ซิน'เดอะ) n. ขี้เถ้า,เถ้าถ่าน,ถ่าน,ถ่านไฟ,กากแร่,กากถ่านหิน, See also: cindery,cinderous adj.
dust(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
cinder(n) เถ้าถ่าน,ขี้เถ้า
dust(n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธุลี,ขี้เถ้า,ขี้ผง,อิฐ,ดิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fly ashขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank (vt.) ใส่ขี้เถ้าลงในไฟเพื่อให้ความร้อนลดลงและไหม้ช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ash...ขี้เถ้า... มันหยุดแล้ว!
The ashes will open a portal, but to find your land, she needs more.ขี้เถ้าจะเปิดประตูมิติ แต่การที่จะหาดินแดนของเจ้า นางจำเป็นต้องหามาเพิ่ม
They're ashes from the fire.ขี้เถ้าจากออกไฟของพวกเขา
The ash is blocking our power.ขี้เถ้าหยุดพลังของเราไว้
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน
And finally, sprinkle the ashes of his burnt photograph.และท้ายสุด เผารูปเขา แล้วเอาขี้เถ้าโปรยลงไป
You sootballs got a problem?เจ้าลูกขี้เถ้า มีปัญหารึไง? ! ไปทำงาน!
I'm just sweeping out the ashes.ฉันแค่จะกวดขี้เถ้าทิ้ง
The only thing that's gonna sail through that is their ashes.สิ่งเดียวที่จะแล่นเรือผ่านที่เป็นขี้เถ้าของพวกเขา
Why don't you shut up before I slit your throat and watch the dust come out.พูดมากเดี๋ยวพ่อ ปาดคอให้ขี้เถ้าฟุ้งซะเลยนี่
It will rise like a phoenix from the ashes of Mode...จากกองขี้เถ้าของ "โหมด"
We're sending the good doctor home in an ashtray.มือเลยต้องเป็นขี้เถ้ากลับบ้านเก่า
I didn't notice at first, Horatio, because of the soot.ตอนแรกฉันก็ไม่ได้สังเกตหรอกนะ โฮราชิโอ้ เพราะคราบขี้เถ้าเต็มไปหมด
The ash in the salt cellar, the DNA matched last year's victim.เจอขี้เถ้าในห้องใต้ดิน มีดีเอนเอตรงกับเหยื่อปีที่แล้ว แมรี่ เดฟโร
To be honest, you kind of smell like ash.ด้วยความสัตย์ กลิ่นคุณเหมือนขี้เถ้า
Spotted-- A beautiful blonde Phoenixสังเกตเห็นฟีนิกซ์สวยสีบลอนด์ ผงาดจากกองขี้เถ้า
Nothing in his pockets but knives and lint.ไม่มีอะไรในกระเป๋านอกจาก มีด กับ ขี้เถ้า
The ash cloud will reach Washington in roughly seven hours.กลุ่มเมฆขี้เถ้าจะมาถึงวอชิงตันภายใน 7 ชั่วโมง
The National Guard has informed us that an extremely hazardous ash cloud is headed for Las Vegas.กองกำลังป้องกันประเทศได้แจ้งเตือนเราว่า กลุ่มเมฆขี้เถ้าอันตราย กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส
Blaze that size, couldn't have been one guy.ตามรอยขี้เถ้ามีรอยรองเท้าหลายไซซ์ ไม่ใช่เป็นฝีมือคนเดียว
Fiona and your kid are in the wind.หรือจะให้ฟีโอน่ากับลูกของนาย เป็นเเค่เศษขี้เถ้า
Found a room upstairs. God damn shrine to his dead wife.เจอที่ห้องนอนชั้นบน ผงขี้เถ้าเมียที่เสียชีวิตของเขา
You don't throw out the case tomorrow morning, or you tell anyone about us, we trash wifey's room.พรุ่งนี้เช้า นายไม่ยกเลิกคดีของพวกเรา หรือเอาเรื่องพวกเราไปบอกใคร เราจะเผาขี้เถ้าเมียของนายในห้อง
When we're done, it'll be ashes.เมื่อเราทำสำเร็จ มันจะกลายเป็นขี้เถ้า
How do you think he got the ashes to stick to the wall?พวกคุณคิดว่าเขาเอาขี้เถ้าไปติดที่กำแพงได้ยังไงละ?
He hides the real him, except from those ashes.เขาซ่อนตัวตนจริงๆ ยกเว้นกองขี้เถ้านั่น
Probably whacks off with her ashes.อาจจะฟาดด้วยขี้เถ้าของยาย
I can't be sure all of these are ash marks,ฉันยังไม่แน่ใจว่า ทั้งหมดนี้เป็นรอยขี้เถ้า
See if i can find any ash smudges.จะลองดูสิว่า หาเศษขี้เถ้าเจอมั้ย
You might find an ash smudge.ถ้าหากนายหาเศษขี้เถ้าพบน่ะสิ
Maybe he accidentally snapped a smudge or something.บางที เขาอาจจะ ถ่ายติดรูปขี้เถ้า หรือ อะไรพวกนั้น
Making his vics point at it.แล้วจัดให้เหยื่อชี้ไปตรงขี้เถ้า
Wait till you're thigh-deep in warm corpses.รอให้นายกลายเป็นขี้เถ้าก่อนนะ
Like a fire log that burns so hot it remains intact, holding the shape of its former self.เหมือนกองฟืนที่เผาไหม้ จนเหลือแค่ขี้เถ้า แต่ยังคงรูป เหมือนก่อนโดนเผา
But I think what she meant was do you have any thoughts as to what happened to Dusty here?แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เธอหมายถึง คือคุณรู้อะไรบ้างมั้ย ว่าเกิดอะไรขึ้น กับกองขี้เถ้าตรงนี้?
Collect the ashes, take them to the van.เก็บขี้เถ้ากลับมาที่รถตู้\ - ฉันจะส่งคนไปหา
Ash. Astrid.แอช(ขี้เถ้า) แอสทริด
What will this do?ฉันสามารถเปลี่ยนโลหะให้เป็นขี้เถ้า
And for you to insinuate that he would abandon his parental responsibilities at a delicate time in my personal development is an affront to my sense...ถึงแม้ว่าจะมีภาพพจน์ไม่ดีก็ตาม. -แซบดี. แก.ขี้เถ้าบุหรี่ของพ่อฉัน
I'd think twice before I'd trust that dagger and some ashes to do the job.ใช่ ฉันจะคิดใหม่ ถ้าจะเชื่อว่า กริชกับขี้เถ้าจะได้ผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้เถ้า
Back to top