ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้ตกใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้ตกใจ*, -ขี้ตกใจ-

ขี้ตกใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ตกใจ (adj.) panicky (person) Syn. ขี้กลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is he driving a white van,too?เค้าดูขี้ตกใจ กระวนกระวาย เขาทำผมกลัวๆยังไงไม่รู้
Look, Ozzie, I hate to be the paranoid old spook, but those two guys seem very interested in you.ฉันไม่อยากเป็นสายลับขี้ตกใจนะ แต่ท่าทางสองคนนั่นสนใจนาย
Half the people here know someone... who died because of your fu...นี่ผมเอง พักนี้ฉันขี้ตกใจ
You're fortunate I'm not easily frightened. Really?โชคดีที่ข้าไม่ใช่คนขี้ตกใจ จริงเหรอ
I tend to get a little squeamish though, so...ผมเป็นคนขี้ตกใจนิดหน่อย ก็เลย... อู๊ย
No. Too squeamish. I--ไม่ คือผมขี้ตกใจง่าย
Do you think I'm easily shocked?เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนขี้ตกใจหรือ
I was always a chicken.ผมเหมือนแกะขี้ตกใจเสียมากกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้ตกใจ
Back to top