ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดแตะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดแตะ*, -ขัดแตะ-

ขัดแตะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดแตะ (n.) lath See also: wattle Syn. ฝาขัดแตะ
English-Thai: HOPE Dictionary
lath(ลาธ,แลธ) {lathed,lathing,laths} n. ไม้ระแนง,แผ่นระแนง,ไม้ซีก,ไม้ชิ้นบาง ๆ แคบ ๆ ,ขัดแตะ. vt. ปิดหรือคลุมด้วยไม้ระแนง
latticework(แลท'ทิสฺเวิร์ค) n. ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง,โครงตาข่าย
wattle(วอท'เทิล) n. เหนียงคอสัตว์,กิ่งไม้,ไม้ขัดแตะทำรั้ว,โครงไม้ขัดแตะกัน,เงี่ยงปลา vt. สานเป็นรั้ว,ขัดแตะกันเป็นรั้ว,adj. สร้างด้วยไม้ที่ขัดแตะกันเป็นรั้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
lath(n) ไม้ระแนง,ไม้ขัดแตะ,ไม้ซีก
lattice(n) ไมระแนง,ไม้ขัดแตะ,ช่องตาข่าย
wattle(n) เหนียงไก่,เงี่ยงปลา,ไม้ขัดแตะ,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
latticework (n.) ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง See also: โครงตาข่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดแตะ
Back to top