ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขอคืนดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขอคืนดี*, -ขอคืนดี-

ขอคืนดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again Syn. ขอดีด้วย, งอนง้อ, ง้องอน Ops. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้อ, งอนง้อ Ops. โกรธ, ไม่สนใจ
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้องอน, ขอดีด้วย Ops. โกรธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just kiss, make up, and get your butt over here.แค่จูบเขา ขอคืนดี แล้วย้ายก้นมาที่นี่
I think I'll have that back.ฉันว่า ฉันขอคืนดีกว่า
Regina wanted me to tell you that she was trying to hook you up with Aaron, but he was just interested in getting her back.เรจิน่าให้ชั้นมาบอกเธอว่า หล่อนพยายามจะเกี่ยวแอรอนมาให้เธอ แต่เค้ากลับมาขอคืนดีด้วยอีก
He's trying to work things out with rita.เขาพยายามขอคืนดีกับริต้าอยู่
So this call is about kiss and make up then?นี่เป็นโทรศัพท์ขอคืนดีงั้นเหรอ
When you kiss and make up, boy what a thrill!และเมื่อเธอขอคืนดีด้วยการจูบ นั่นทำให้ฉันถึงกับใจสั่น
You mean Dad wanted to come back and you wouldn't let him.แม่หมายถึงพ่อขอคืนดีแต่ไม่ไม่ยอม
But I was just gonna go over and make an apology.แต่ฉันว่าจะไปขอคืนดี
I've never had to win a girl back, buddy, so I stopped by the store on the way here.ฉันไม่ค่อยขอคืนดีผู้หญิงคนไหนสำเร็จเลยเพื่อน ฉันเลยแวะร้านขายของตอนขากลับมา
I've got to win her back, and I've only got a small window of opportunity to do it in before I have to leave for Rome.ฉันจะไปขอคืนดีกับเธอ และฉันมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะทำมัน ก่อนที่ฉันจะต้องไปโรม
Listen, guys, I got to get Sarah back first.เฮ้พวก ฉันคิดว่าฉันไปขอคืนดีกับซาร่าห์ก่อนดีกว่า
No, it's for Roy, kind of a peace offering.เปล่า ของรอยน่ะ กะว่าจะเอามาขอคืนดี
And I thought it was his way of totally making up after our fight.ฉันคิดว่าเป็นการง้อขอคืนดี หลังจากที่เราทะเลาะกัน
(Nolan) A fake up? - I'd say Daniel's already thinking make up.ผมคิดว่าแดเนียลกำลังจะขอคืนดี อะไรทำนองนั้น
The ex coming back into the picture, that's the cleanest.แฟนเก่ากลับมาขอคืนดี อันนี้ดีที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขอคืนดี
Back to top