ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อนหน้านี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อนหน้านี้*, -ก่อนหน้านี้-

ก่อนหน้านี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อนหน้านี้ (n.) former times
ก่อนหน้านี้ (adv.) previously See also: formerly Syn. ก่อนหน้า Ops. ภายหลัง, ทีหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
erewhile(แอร์ไวลฺ') adv. เมื่อก่อน,ก่อนหน้านี้ไม่นาน
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
hereinbeforeadv. ก่อนหน้านี้,ดังที่กล่าวมาแล้ว
heretoforeadv. ก่อนหน้านี้
ibm pcไอบีเอ็ม พีซีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม เริ่มผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ค.ศ.1981 ก่อนหน้านี้ บริษัทไอบีเอ็มจะผลิตแต่เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมนเฟรม (mainframe) คำ PC นั้นย่อมาจาก personal computer ในปัจจุบัน คำพีซีกลายเป็นคำที่หมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับไอบีเอ็ม บางทีก็เรียกว่า "เทียบเคียงกับไอบีเอ็ม" หรือ "IBM compatibles"
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
ulsiยูแอลเอสไอ ย่อมาจาก ultra large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
erewhile(adv) เมื่อไม่ช้ามานี้,ก่อนหน้านี้,เมื่อก่อนนี้,ก่อนนี้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prior Art ข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอ ซึ่งมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ahead (adv.) ก่อนหน้านี้
ahead (adj.) ก่อนหน้านี้
before (adv.) ก่อนหน้านี้
formerly (adv.) ก่อนหน้านี้ Syn. previously
whilom (adj.) ก่อนหน้านี้ (คำโบราณ)
before (conj.) ก่อนหน้านี้เมื่อ Syn. sooner than Ops. after
sooner than (conj.) ก่อนหน้านี้เมื่อ Ops. after
whilom (adv.) ในเวลาก่อนหน้านี้ (คำโบราณ) Syn. formerly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wrote once before about a classmate who had leukemiaมาจากเขตKobane ใช้ชื่อว่า"ขนมปังบะหมี่ผัด" ก่อนหน้านี้ ผมเคยเขียนมาครั้งนึงแล้ว
Yeah, lately, I sorta remember everything I read.ใช่ ก่อนหน้านี้ ฉันจำทุกสิ่งที่อ่านได้
I'm telling you, I think I saw this guy right before-- right before I blacked out, too.ฉันกำลังบอกคุณ ฉันคิดว่าฉันเห็นคนๆนี้มาก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ ฉันวูบไป เช่นกัน
But in one of your own reports, you theorize that bishop's previous work may itself be the root of all these unexplained phenomon.แต่มันอยุ่ในรายงานของเรา, การสร้างทฤษฎี ของบิชอพ ก่อนหน้านี้ อาจจะมีต้นกำเนิดตัวของมันเอง
Your day care letter sunk their entire case.10 ปี ก่อนหน้านี้ จดหมายนั่นของคุณ จมรูปคดีทั้งหมด
You do know that the jury will be hearing a list of all your previous convictions for violence, aggravated assault, wounding with intent, possession of a deadly weapon?เธอคงรู้ว่าลูกขุน จะรู้เรื่องรายการ ที่เธอก่อเรื่องเอาไว้ ก่อนหน้านี้ ใช้ความรุนแรง, ข่มขู่คนทั่วไป, ทำร้ายโดยตั้งใจ,
Tanbara-san, earlier, Ozaki-san's son was...ทัมบาระซัง ก่อนหน้านี้ ลูกชายของโอซากิซัง เขา...
Maybe before all this, we would have had difficulties with you marrying our son, but what I saw that day, that moment,บางที ก่อนหน้านี้ เรารู้สึกยุ่งยากใจที่เธอ จะแต่งกับลูกชายของเรา แต่สิ่งที่ฉันเห็น ในวันนั้น ในขณะนั้น
It ss here you listed no previous address when you rented out the House of Ushers.คุณไม่ได้ระบุถึงที่พัก ก่อนหน้านี้ ตอนที่คุณติดต่อขอเช่า เฮาท์ออฟฮัสเชอร์
I'm Elena's biological father.ฉันควรจะบอกคุณ ก่อนหน้านี้ แต่-- ฉ้นเป็นพ่อแท้ๆ ของเอเลน่า
I have been through this with you before, and he almost put you in a psych ward last time, ok?ฉันเคยผ่านเรื่องแบบนี้กับเธอ ก่อนหน้านี้ และเขาเกือบทำเธอเข้า โรงพยาบาลโรคจิตครั้งก่อน จำไม่ได้เหรอ
Maybe I didn't have respect for you before, because if this is what respecting you feels like, this is definitely not how I felt.บางที ฉันอาจจะไม่ได้เคารพนายเท่าไหร่ ก่อนหน้านี้ เพราะ ถ้านี่คือความรู้สึกเคารพนาย มันคงไม่ใช่อย่างที่ฉันเคยรู้สึก
You can't do anything with it anyway, 'cause the second you do, we'll just out you as the "Gossip Girl" spy you are.ยังไงเธอก็หยุดฉันไม่ได้อยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ ฉันก็จับได้ว่าเธอ ทำงานให้กอสซิบเกิร์ล
I know that we've asked you to doomething like this before, so I get it if you don't...ฉันรู้ว่า ก่อนหน้านี้ ก็เคยขอให้ เธอทำอะไรแบบนี้ ฉันเข้าใจนะถ้าเธอไม่...
When Jeremy brought you to the hospital before all of this happened, your injuries were worse than anyone knew.ตอนที่เจอเรมี่พาเธอมาโรงพยาบาล ก่อนหน้านี้ เธออาการไม่ดีมากๆ ซึ่งไม่มีใครรู้ได้
♪ The Mentalist 5x06 ♪ Cherry Picked Original Air Date on November 4, 2012The Mentalist 5x06 โ Cherry Picked Original Air Date on November 4, 2012 ก่อนหน้านี้ ฉันเพิ่งได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่อง ... .
You know, before, when I was the, uh...คุณก็รู้ ก่อนหน้านี้ ตอนที่ผมเป็น
Three times, actually, three times before this.3 ครั้งครับ ก่อนหน้านี้ 3 ครั้ง
It's been... pretty heavy around here lately.เหมือนว่า... ก่อนหน้านี้ เราเจออะไรๆหนักๆมาเยอะ
She's... no, first, "A" used a sedan as a wrecking ball on Emily's house.ไม่ ก่อนหน้านี้ "เอ" ใช้รถซีดานพังบ้านเอ็มมิลี่
I can explain.ฉันอธิบายได้ ก่อนหน้านี้ คังเยซอล-
Previously, she knocked off her senior for taking bribes.ก่อนหน้านี้ .. เธอเพิ่งน็อครุ่นพี่ของเธอ ที่รับสินบนไป
Before I got here.ก่อนหน้านี้ ก่อนที่ฉันจะมาน่ะ
Before this, before you.ก่อนหน้านี่ ก่อนพบคุณ
Before, the computer.ก่อนหน้านี้ คอมพิวเตอร์
You were fine earlier, why you like this now?ก่อนหน้านี้ คุณก็ยังดีอยู่ ตอนนี้ทำใมคุณเป็นแบบนี้?
Last time, you said you came to Korea to find your parents, right?ก่อนหน้านี้ คุณชิม กอนวุคคุณบอกว่า คุณกลับมาเกาหลีเพื่อตามหาพ่อแม่ของคุณ?
Earlier, you just seemed a bit distant.ก่อนหน้านี้ คุณดูห่างเหินนิดหน่อย
What was it you said to me, doc?ก่อนหน้านี้ คุณบอกผมว่าไงนะ ด็อก
Earlier, you said Ji Woo wasn't a criminal.ก่อนหน้านี้ คุณบอกว่าจีวูไม่ใช่อาชญากร
Before this, do you know what happened?ก่อนหน้านี้ คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ?
Earlier, what did you mean when you said, "bad code"?ก่อนหน้านี้ คุณหมายความว่ายังไง ที่พูดว่า "รหัสที่ผิดพลาด"
Earlier, did you mean...ก่อนหน้านี้ คุณหมายถึง...
Let them meet each other before it's too late.ก่อนหน้านี้ คุณให้พวกเขาได้เจอกันแล้วใช่มั้ย
I sent him to see the doctors beforeก่อนหน้านี้ ฉันก็เคยพาเขาไปพบคุณหมอแล้ว
I turned down the scholarship before.ก่อนหน้านี้ ฉันพยายามที่จะหาค่าเทอมเรียน
That's why Dumbledore left it to you in his will.ก่อนหน้านี้ ฉันพรากเขาไปแล้ว ดัมเบิ้ลดอร์ ความหวังสุดท้าย
When I sang last time on the phone.ก่อนหน้านี้ ฉันร้องเพลงให้นายฟังทางโทรศัพท์
I almost hit you with my car last time.ก่อนหน้านี้ ฉันเกือบจะขับรถชนเธอ!
Right before I almost got her killed.ก่อนหน้านี้ ฉันเกือบจะฆ่าเธอ

ก่อนหน้านี้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อนหน้านี้
Back to top