ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อนหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อนหน้า*, -ก่อนหน้า-

ก่อนหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อนหน้า (prep.) before See also: beforehand
ก่อนหน้า (conj.) before See also: beforehand Ops. ภายหลัง, ทีหลัง
ก่อนหน้านี้ (n.) former times
ก่อนหน้านี้ (adv.) previously See also: formerly Syn. ก่อนหน้า Ops. ภายหลัง, ทีหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
before(บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
erewhile(แอร์ไวลฺ') adv. เมื่อก่อน,ก่อนหน้านี้ไม่นาน
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
fortran(ฟอร์แทรน) เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง สร้างขึ้นเป็นภาษาแรก ๆ เพื่อให้นัก คณิตศาสตร์ใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว ย่อมาจากคำว่า FORmular TRANslator ซึ่งก็แปลได้ว่า ตัวแปลสูตรคณิตศาสตร์ นั่นเอง โปรแกรมภาษาฟอร์แทรนนั้น สามารถนำไปใช้กับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้หลายยี่ห้อ โดยแทบจะไม่ต้อง ปรับ แก้เลย ก่อนหน้าที่จะมีการใช้ภาษานี้ นักเขียนโปรแกรม รู้จัก แต่ภาษาแอสเซมบลี (Assembly)
hereinbeforeadv. ก่อนหน้านี้,ดังที่กล่าวมาแล้ว
heretoforeadv. ก่อนหน้านี้
ibm pcไอบีเอ็ม พีซีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม เริ่มผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ค.ศ.1981 ก่อนหน้านี้ บริษัทไอบีเอ็มจะผลิตแต่เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมนเฟรม (mainframe) คำ PC นั้นย่อมาจาก personal computer ในปัจจุบัน คำพีซีกลายเป็นคำที่หมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับไอบีเอ็ม บางทีก็เรียกว่า "เทียบเคียงกับไอบีเอ็ม" หรือ "IBM compatibles"
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
ulsiยูแอลเอสไอ ย่อมาจาก ultra large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้
English-Thai: Nontri Dictionary
ere(con) ก่อนหน้า,ก่อน,แต่ก่อน
erewhile(adv) เมื่อไม่ช้ามานี้,ก่อนหน้านี้,เมื่อก่อนนี้,ก่อนนี้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Prior Art ข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอ ซึ่งมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ex (prf.) ก่อนหน้า Syn. former
ahead (adv.) ก่อนหน้านี้
ahead (adj.) ก่อนหน้านี้
before (adv.) ก่อนหน้านี้
formerly (adv.) ก่อนหน้านี้ Syn. previously
whilom (adj.) ก่อนหน้านี้ (คำโบราณ)
before (conj.) ก่อนหน้านี้เมื่อ Syn. sooner than Ops. after
sooner than (conj.) ก่อนหน้านี้เมื่อ Ops. after
whilom (adv.) ในเวลาก่อนหน้านี้ (คำโบราณ) Syn. formerly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think Graydon Carter makes a courtesy call to the Astors before publishing an expose on them?นายคิดว่า เกรย์ดอน คาร์เตอร์ โทรบอก แอสทอร์ส ก่อนหน้า ว่าเค้าจะพิมพ์มันอย่างเปิดเผย
Before "gossip girl," there was edith wharton,ก่อนหน้า "สาวช่างเมาท์" เคยมี อีดีธ วาร์ทอน
Back then, I wanted to change the world for the better, but now my world was dead.ก่อนหน้า ผมต้องการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น แต่ตอนนี้โลกของผมตายแล้ว
For the last time, he was already dead.ก่อนหน้า เค้าก็ตายไปแล้ว
Before the law, I'm your sister Dong Yi.ก่อนหน้ากฎหมาย ข้าเป็นดงยีน้องท่านนะคะ
Before me, it was father.ก่อนหน้าข้าก็เป็นท่านพ่อ
That feeling running through your body is fear, the fear of not knowing if you have what it takes to survive.ก่อนหน้าคุณ ทนายของเขา คนที่สาบานในจริยธรรม
I've got, like, no girls on the horizon.ก่อนหน้าคุณ มันเหมือนกับ .. มันเหมือนกับไ่ม่มีอะไรเลย เหมือนกับไม่มีผู้หญิงคนไหนอยู่ในสายตา
What Pierce was saying before he started sundowning is true.ก่อนหน้าจะพล่ามอะไรไม่รู้เป็นเรื่องจริงค่ะ
Before sunshine because, I'm, well, me,ก่อนหน้าซันไชน์ เพราะฉัน คือ ฉัน
Early on... we must have been married a year, 18 months...ก่อนหน้าที่... เราจะแต่งงานกันในปีนั้น ก่อนหน้านั้น 18 เดือน
Before, when you saved my ass out there, that was the kind of thing a friend does.ก่อนหน้าที่คุณ ช่วยฉันเมื่อกี้ นั่นเป็นสิ่งที่เพื่อนเขาทำกัน
I left. To get a proper job. And now you work for Tony?ก่อนหน้าที่คุณจะมาทำงานกับคาเชต์ คุณทำอะไรอยู่ มาร์ติน
Arkham. Now, before their untimely and tragic deaths,ก่อนหน้าที่จะมีการตายอย่างน่าเศร้า
Are you always like this before a meet?ก่อนหน้าที่จะมีการนัดพบ เธอมักจะเป็นแบบนี้หรอ?
I was up half the night making this before I realized who it was for.ก่อนหน้าที่ฉันจะคิดได้ว่ามันเหมาะกับใคร
Before you freed me, I belonged to Master Mighdal.ก่อนหน้าที่ท่านปลดปล่อยข้า k'onhn·aţi'ţ'anpldpl'oy q·a ข้าเป็นทาสของนายท่านมิ q·a pé nţa s qog nayţ'an mí
There was before I got transferred to the Criminal Investigation.ก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมาแผนกสืบสวน
Right before her suit goes to trial.ก่อนหน้าที่สูทของหล่อนจะผ่านการพิจารณา
Before you came to the city,ก่อนหน้าที่เจ้าจะมาเมืองนี้
I'm afraid that was in the works before we had our conversation, and it's hard to turn a ship on a dime.ก่อนหน้าที่เราคุยกัน และมันยากมาก \ ที่จะเปลี่ยนใจได้ทันที
Before that, we almost never even had Roland.ก่อนหน้าที่เราจะมีโรแลนด์
Before we left, a maester gave you a raven's scroll.ก่อนหน้าที่เราจากมา เมยสเตอร์ส่งสารจากเรเวนให้ท่า
Before I slammed the door in his face, or after?ก่อนหน้าที่แม่จะปิดประตู ใส่หน้าเขา หรือหลังจากนั้นล่ะ
It turns out, he'd known I was police from day one.ก่อนหน้านั้น 1 วัน ปรากฏว่า เขารู้ความจริงว่าผมเป็นตำรวจ
Two days earlier, 100 miles away,ก่อนหน้านั้น 2วัน ห่างออกไป 100 ไมล์
Up until then, it was pretty touch-and-go.ก่อนหน้านั้น ก็อยากบ้างไม่อยากบ้าง
And this family was at some carnival that night?ก่อนหน้านั้น ครอบครัวนี้ไปเที่ยว งานเทสกาลมา ใช่ไหม?
Until that moment, the possibility that the trains could be delayed had not even crossed my mind.ก่อนหน้านั้น ความเป็นไปได้ที่รถไฟจะมาช้า ไม่ได้อยู่ในสมองเลยสักนิด
And before that, you spent time at the CDC.ก่อนหน้านั้น คุณทำงานอยู่ที่ CDC (หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อ)
One minute you're gushing about me to the "Times,"ก่อนหน้านั้น คุณพูดยกยอเกี่ยวกับผมในหนังสือพิมพ์นั้น
Before that, you were a hockey player in a small university.ก่อนหน้านั้น คุณเป็นนักกีฬาฮอกกี้ ในมหา'ลัยเล็ก ๆ
Where were you before that?ก่อนหน้านั้น คุณเห็นเขาที่ไหน?
Before that, I was waiting tables.ก่อนหน้านั้น ฉันกำลังรอโต๊ะ
Before you, I was living on a subway, and now look.ก่อนหน้านั้น ฉันอยู่ในรถไฟ แต่ดูตอนนี้ซิ
Years ago, I had a child.ก่อนหน้านั้น ฉันเคยมีลูก
Before. I mean, then.ก่อนหน้านั้น ผมหมายถึง
Long before that, I always found you to be smug and self-righteous.ก่อนหน้านั่น ผมเห็นว่าพวกคุณ ชอบคิดว่าตัวเองถูก
Until then, a girl has needs.ก่อนหน้านั้น ผู้หญิงก็ต้องการ
Before her, it was frozen food and can openers and marshmallows.ก่อนหน้านั้น มันเป็นอาหารแช่แข็ง และที่เปิดกระป๋อง และมาร์ชแมลโลว์

ก่อนหน้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อนหน้า
Back to top