ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กินที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กินที่*, -กินที่-

กินที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินที่ (v.) take up room See also: take up space, take up land Syn. เปลืองที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
take out (phrv.) ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน See also: ซื้ออาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
So nice to meet youดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
It's too bad you missed itมันแย่เหลือเกินที่คุณพลาดมันไป
So much to do so much to seeมีมากเหลือเกินที่ต้องทำและต้องเห็น
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
I've got too much work to doฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำ
You're so trying to get me into so much troubleคุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
I've been so afraid of losing himฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
It is so nice to finally meet you in personดีเหลือเกินที่ในที่สุดก็ได้พบกับคุณเป็นการส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน
You don't eat at home anymore?คุณไม่กินที่บ้านอีกต่อไป?
Is there a law against me getting something to eat here?มีกฎหมายต่อผมได้รับบางสิ่งบางอย่างที่จะกินที่นี่
No. I never eat here.เลขลิตรไม่เคยกินที่นี่
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief.'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ'
Listen, I'm trying to make a living here. And not for Mr Blair, love him as I may.ฟังฉันพยายามที่จะทำมาหากินที่นี่ และไม่ให้นายแบลร์รักเขาเท่าที่ฉันอาจจะ
We'll go to the diner on the boulevard.เราไปหาไรกินที่บูเลอวาร์ดกัน
She was ashamed, so ashamed to be my daughter.เธอกำลังอาย อายเหลือเกินที่เป็นลูกของฉัน
That would be extremely generous... and more helpful than you can imagine.นั่นมันใจกว้างเหลือล้นเลย และสามารถช่วยได้ เกินที่คุณจะคาดคิด
If you ever mention my son again you will never be able to eat here again.ถ้าคุณเอ่ยถึงลูกฉันอีกละก็... ...หมดโอกาสมากินที่นี่อีก เข้าใจไหม
No way. You're not eating here!ไม่มีทาง ไปกินที่อื่นไป
And you won't know what you want till you're 45, and even if you get it, you'll be too old to use it.แล้วก็จะไม่รู้ตัวจนกว่าอายุ 45 พอถึงตอนนั้น ก็แก่เกินที่จะทำแล้ว
I didn't do anything. She would've been too drunk to remember.ฉันเปล่าทำอะไร เขาคงจะเมาเกินที่จะจำได้ด้วยซ้ำ
I made a choice, and that choice cost me more than I wanted it to.ฉันเลือกเดินทางหนึ่ง แต่ทางนั้นก็มีราคาแพงเกินที่ฉันคาดไว้
Penny, I told you before, you're too young to be chasing criminals.เพนนี่ ฉันเคยบอกเธอแล้ว... เธอยังเด็กเกินที่จะออกไล่ล่าคนร้าย
It's so nice to be here... In riverton.รู้สึดดีเหลือเกินที่ได้มาอยู่ใน เมืองรีเวอร์ตั้น
Lady Campbell, how wonderful you could come.คุณหญิงแคมป์เบล ช่างวิเศษเหลือเกินที่คุณมา
He's dead. It's over.เขาตายแล้ว มันเกินที่คาดไว้
It's over, Alex. I killed him.มันเกินที่คาดไว้Alex ฉันฆ่าเขาเอง
Damn good of my brother to keep you.น้องชายฉันก็ดีเหลือเกินที่เก็บแกไว้
I was lucky not to be arrested.และก็โชคดีเหลือเกินที่พวกเขาไม่จับฉันเข้าคุก
You wanna go to Taco Bell?ไปหาไรกินที่ ทาโก้ เบล มั้ย?
I'm ashamed to look at you.ฉันอายเหลือเกินที่จะมองหน้าคุณ
You eat your supper and breakfast at camp.มือค่ำและมื้อเช้า ให้กินที่แค้มป์
There is so much I would like to say to Hatsumomo.มันมากมายเหลือเกินที่ฉันอยากจะบอกฮัตสึโมโมะ
My mama taught me not to kiss and tell. Now, go to sleep.แม่สอนไว้ กินที่ลับ อย่าเอามาไขที่แจ้ง ไปนอนซะ
Too lowly even to be noticed.ตํ่าเกินที่จะเป็นที่สนใจของใคร
I remember looking in that window and wishing I could eat in here.ฉันแค่จำได้ว่ามองมาจากหน้าต่าง แล้วอยากมากินที่นี่
It's so hard to love someone...มันยากเหลือเกินที่จะรักใครสักคน...
That's half a kilometer further than projected.อย่างนั้นก็เกินที่คาดไว้ครึ่งกิโลน่ะสิ
Big Momma, I think Andrew just ate a Brillo pad.บิ๊กมาม่า หนูว่าแอนดรูว์กินที่ล้างจานนะ
Andrew is jumpin' off the cabinets, eatin' Brillo pads.แอนดรูว์โดดตู้ม ๆ จากตู้แขวน กินที่ล้างจาน
Malcolm, Malcolm, I got him! Molly, why don't you take your brother and sister down to the concession stand... and get em some ice cream?มอลลี่ พาน้อง ๆไปซื้อ ไอศกรีมกินที่ร้านขนมนะ
It was really nice to meet you.ดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
It was kind of hard to make a go of it.ยากเหลือเกินที่จะฟื้นคืนกลับ
You can't see it 'cause you're too close to it.คุณไม่สามารถเห็นว่ามัน\สาเหตุคุณ'ไม่ต้องแปลมากเกินที่จะใกล้มัน.
I'm too old to play house or cowboys.ฉันอายุมากเกินที่จะเล่น บ้านหรือ คาวบอย
Okay. We could go there too.ได้เลย เราไปกินที่นั่นกัน
I say she's too ugly to be the anchor for our show!ชั้นว่าเธอทำตัวเด่นเกินที่จะเป็นผู้ประกาศในรายการของเรา
Why did these inmates have so much time to dig a hole in the floor of the guard's break room while working prison industries?ทำไมนักโทษเหล่านี้ มีเวลามากมายเหลือเกินที่จะขุดพื้นห้องพักพัศดี ขณะที่ทำงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กินที่
Back to top