ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเสี่ยงโชค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเสี่ยงโชค*, -การเสี่ยงโชค-

การเสี่ยงโชค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเสี่ยงโชค (n.) risk-taking
English-Thai: HOPE Dictionary
gamble(แกม'เบิล) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เล่นการพนัน,พนันขันต่อ,เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจากการพนัน,พนันขันต่อ. n. การพนัน,การเสี่ยงโชค., See also: gambler n., Syn. wager,bet,play,game
English-Thai: Nontri Dictionary
speculation(n) การหมุนเงิน,ความคิด,การเดา,การเสี่ยงโชค
speculative(adj) เกี่ยวกับการเสี่ยงโชค,เกี่ยวกับความคิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gamble (n.) การเสี่ยงโชค See also: การเสี่ยงทาย, การพนัน
lottery (n.) การเสี่ยงโชค Syn. chance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about Atlantic City? (Chuckles) A little gambling, a little clubbing, a little trouble.แอตแลนติกซิตตี้เป็นไง? การเสี่ยงโชค การเที่ยวกลางคืน
How does it sound if we decided by lottery.ถ้าเราเลือกโดยการเสี่ยงโชค จะเป็นไงนะดีมั๊ย?
There's plenty of men and women in prison who can never cut it to Slayers shouldn't they be given the same chance, roll the dice for a ticket out?มีนักโทษอีกมากมาย Nที่คุณสมบัติไม่ถึงที่จะร่วมเกมได้ พวกเค้าก็ควรได้รับการเสี่ยงโชคแบบนี้ Nเพื่อโอกาสที่จะพ้นโทษได้ไม่ใช่เหรอ?
Every gamble he's ever taken has paid off.ทุกการเสี่ยงโชคที่เขาทำ มันทำเงิน
Or I'm going to take your name out of the lottery.หรือฉันกำลังจะนำเอาชื่อคุณออกจากการเสี่ยงโชค
The lies that lead you to just one more hand, one more spin, one more roll of the dice.การโกหกก่อให้เกิด สิ่งที่มากกว่าคุณจะรับมือไหว มากกว่ายิ่งกว่าปัญหาที่จะตามมา มากกว่าการเสี่ยงโชค
So he left it to chance.เขาเลยตัดสินใจด้วยการเสี่ยงโชค
♪ Some nights I call it a draw ♪#บางคืน ฉันเรียกมันว่าการเสี่ยงโชค#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเสี่ยงโชค
Back to top