ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การหย่าร้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การหย่าร้าง*, -การหย่าร้าง-

การหย่าร้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหย่าร้าง (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การร้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divorceการหย่า, การหย่าร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
divorcement (n.) การหย่าร้าง See also: การแยกกัน
great divide (sl.) การหย่าร้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My father attributes two of his divorces to the demands of Voulez.พ่อของฉันอ้างว่า การหย่าร้าง 2 ครั้งของท่าน มาจากการทำ วูเล่ซ์
Divorce has made my ex-wife rich.การหย่าร้างทำให้เมียเก่าฉันรวย
Our divorce has really brought out the worst in her.การหย่าร้างที่จะนำมาสู่ความยากลำบากของเธอ
Divorce as a career builder. That's nice.การหย่าร้างสร้างงาน ดีนี่
Mrs. Gate is getting a divorce.นาง เกต จะได้รับ การหย่าร้าง
We are divorced. Like everybody else in Moscow.เรามีการหย่าร้าง เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในมอสโก
And she said she wanted a divorce in Reno.และเธอบอกว่าเธอต้องการหย่าร้างในเรโน
The Colemans are a perfect family. They've never been divorced, have they?Colemans เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาไม่เคยได้รับการหย่าร้างมีพวกเขา?
Was it a painful divorce?คือมันเป็นความเจ็บปวดการหย่าร้าง?
Though I'm still young. I know a divorce isn't easy to get.ฉันรู้ว่าการหย่าร้างมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ
This occurred just as Gabrielle Solis was conferring with her new divorce lawyer, and describing in vivid detail her husband's affair with their maid, who also happened to be their surrogate.มันเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกาเบรียบ โซลิส เธอกำลังปรึกษากับทนายเรื่องการหย่าร้างของเธอ และอธิบายทุกสิ่งที่เธอจำได้ เกี่ยวกับที่สามีเธอมีชู้กับสาวใช้ ที่บังเอิญเป็น คนอุ้มบุญของเธอด้วย
Your injuries. your divorce.ความร้าวราน.การหย่าร้างของคุณ
Look, uh, my divorce is my business.อ้อ,เอ่อ,การหย่าร้างเป็นเรื่องของผม
Did your mother initiate the divorce?แม่ของคุณเป็นคนเริ่ม ในการหย่าร้างหรือเปล่า
Petty, you are going through a divorce.เธอกำลังสู้กับการหย่าร้าง
Does charlie intend to break the record of most number of marriages... or do you want to add to his record of most number of divorces?ชาร์ลีตั้งใจทำลายสถิติการแต่งงานมากที่สุด... หรือลูกตั้งใจทำลายสถิติการหย่าร้างมากที่สุด
It is true in the last 20 years 53% of marriages in the united states ended in divorce.จริงรึปล่าวที่ว่าช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 50% ของคู่สมรสในอเมริกา จบลงด้วยการหย่าร้างกัน
From everything you've told me, that's gonna be one nasty divorce.อยากเรื่องราวที่นายบอกฉันมา มันจะเป็นเรื่องการหย่าร้างแน่นอน
And there's a much lower divorce rate here than there is in New York.และอัตราการหย่าร้าง น้อยกว่าที่นิวยอร์ค
Surveys show that teen marriages are more likely to end in the tragedy of divorce!ผลสำรวจบอกว่าการแต่งงานของวัยรุ่น ส่วนใหญ่แล้วจะจบลงอย่างน่าเศร้าด้วยการหย่าร้าง
Look in public records. Check any recent divorce action.หาบันทึกประวัติการหย่าร้าง ทั้งหมดเมื่อเร็ว ๆ นี้
Due to my divorce and my relatives picking sides,เนื่องด้วยการหย่าร้างรวมถึงญาติๆที่ห่างเหินของฉัน
I suppose the divorce couldn't be helped.ชั้นว่าการหย่าร้างกันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
She's already qualified to pass any test.และบอกผมว่าใครที่เพิ่งผ่านการหย่าร้าง มาเมื่อเร็วๆ นี้
Huddler's wife dumped him, hosed him in a divorce, then married the lawyer that represented her.ภรรยาของฮัดเลอร์ทำให้เขาเศร้า จากการหย่าร้าง แล้วเธอก็ไปแต่งงานกับทนายความ ที่ว่าความให้เธอ
I was sorry to hear about your unfortunate divorce a few years ago.ฉันเสียใจด้วยเรื่องการหย่าร้าง เมื่อสองปีที่แล้ว
The Bible doesn't recognize divorce, Britta!คัมภีร์ไบเบิ้ลไม่ยอมรับการหย่าร้าง บริตต้า!
Watching stressed-out trophy wives get catty with underfed divorcées?มาดูบรรดาภรรยาเอ๊าะๆ ประชันโฉม กับเจตนาไม่ดีเรื่องการหย่าร้าง ใช่มั้ย
I'm a family sedan with a beige interior who's going through a divorce.ฉันเป็นรถเก๋งธรรมดา ตกแต่งแบบเรียบง่าย ที่ผ่านการหย่าร้าง
Ease you through that divorce.ให้คุณผ่านการหย่าร้างไปอย่างง่ายดาย
Holy Devlin, you're not listening to me.หรือไม่ก็ตอนที่กำลังจะหย่า ... รู้ไหมการหย่าร้างมันเป็นยังไง
Trust me, Mr. McHugh, your divorce is gonna be the least of your problems if you don't tell us where Falco is.เชื่อฉันเถอะคะ คุณแมคฮิวจ์ การหย่าร้างของคุณจะกลายเป็นปัญหาจิ๊บจ๊อยไปเลย ถ้าคุณไม่บอกเราว่า ฟัลโก้อยู่ไหน
When it came to her separation,เมื่อเป็นเรื่องของการหย่าร้าง
Some mixup in the divorce settlement.บอกว่าเป็นเรื่องผิดพลาด จากการหย่าร้าง
We could relive my parents' divorce.คุยเรื่องการหย่าร้างในครอบครัว
Please let us in. We're children of divorce.ได้โปรด ให้เราเข้าไป เราเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการหย่าร้างของพ่อแม่นะ
I don't know. It seems like hatf of this town is divorced.ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน มันดูเหมือน ครึ่งของคนในเมืองนี้มีแต่การหย่าร้าง
50% of marriages end in divorce, but 100% of make-your-own-sundae bars end in happiness.50% ของการแต่งงานจบลงด้วยการหย่าร้าง แต่ 100% ของไอศกรีมตักเองตามใจชอบ จบลงแบบแฮปปี้
Unless you want me to hand your wife the easiest, and for you, the costliest divorce in history, your vote is mine tomorrow.ถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหูเมียแก และสำหรับเธอ การหย่าร้างที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ แกต้องโหวดให้ฉันวันพรุ่งนี้
Ecause divorce is an embarrassing public admission of defeat.เพราะว่าการหย่าร้างเป็น การยอมรับความพ่ายแพ้ ต่อสาธาณะที่น่าอับอาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การหย่าร้าง
Back to top