ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสรรหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสรรหา*, -การสรรหา-

การสรรหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสรรหา (n.) choosing See also: picking, selecting Syn. การคัดสรร, การเลือกเฟ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ ,เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recruitmentการสรรหา (บุคคล), การเรียกเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recruitingการสรรหา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
recruitment (n.) การสรรหาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The NCAA fears that with your recruitment a door might be opened - that boosters from lots of schools in the south will become legal guardians for young athletes without means and funnel them to their Alma Maters.NCAAกลัวว่าการสรรหาของ คุณอาจมีการเปิดเผย ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ จากโรงเรียนในทางใต้ จะมาเป็นผู้ปกครองของ นักกีฬาอายุน้อยๆโดยไรความหมาย
She is a temporary employee in the company, a trainee hired through internet recruiting.เธอเป็นพนักงานชั่วคราวในบริษัท ที่ผ่านการสรรหาว่าจ้างฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ต
Heading to the nearest inhabited planet for the selection process.กำลังมุ่งไปที่ดาวเคราะห์ที่ใกล้ที่สุด เพื่อกระบวนการสรรหา
I could not have done this without your recruiting skills, Abed.หากไม่ได้ทักษะการสรรหาของคุณ อาเบด
Imagine someone recruiting runaways in your town and creating a child pornography ring.ลองจินตนาการถึงการสรรหาคนจรจัด ในเมืองของคุณ และการสร้างแหวนสื่อลามกอนาจารเด็ก.
Recruiting minors could get you serious jail time.ผู้เยาว์การสรรหา คุณจะได้รับเวลาคุกร้ายแรง.
Harvard wants to rescind our on-campus recruiting privileges.ฮาร์วาร์ดต้องการจะยกเลิก สิทธิ์ในการสรรหา พนักงานใหม่ของเรา
"Felicity" refers to the ability to find appropriate expression for one's thoughts, which is not exactly something you're particularly good at."เฟลิซิตี้" แปลว่าความสามารถ ในการสรรหาคำพูดมาถ่ายทอดความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทำได้ไม่ค่อยดีนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสรรหา
Back to top