ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การมีเพศสัมพันธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การมีเพศสัมพันธ์*, -การมีเพศสัมพันธ์-

การมีเพศสัมพันธ์ ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bed (n.) การมีเพศสัมพันธ์
bonk (n.) การมีเพศสัมพันธ์
congress (n.) การมีเพศสัมพันธ์
copulation (n.) การมีเพศสัมพันธ์ Syn. intercourse, sexual intercourse
coupling (n.) การมีเพศสัมพันธ์
friar tuck (sl.) การมีเพศสัมพันธ์
fuck (sl.) การมีเพศสัมพันธ์ See also: การร่วมเพศ
intercourse (n.) การมีเพศสัมพันธ์ See also: การร่วมเพศ, การร่วมรัก, การร่วมประเวณี Syn. coitus, copulation, sexual intercourse
brass (sl.) การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
safe sex (n.) การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่นใช้ถุงยางอนามัย
table-ender (sl.) การมีเพศสัมพันธ์บนโต๊ะ
quickie (sl.) การมีเพศสัมพันธ์อย่างเร็ว
nosh (sl.) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (สำหรับผู้ชาย) Syn. nosh-up
nosh-up (sl.) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (สำหรับผู้ชาย) Syn. nosh
sadism (n.) การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์ See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ Syn. perversion, cruelty, malice Ops. masochism

การมีเพศสัมพันธ์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การมีเพศสัมพันธ์
Back to top