ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การประชุมสุดยอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การประชุมสุดยอด*, -การประชุมสุดยอด-

การประชุมสุดยอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประชุมสุดยอด (n.) summit See also: summit conference, summit talk
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
summit (n.) การประชุมสุดยอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This summit can very well be the defining moment for this Presidency.การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็น ผลงานชิ้นเอกของท่านครับ
At summit talks you'll hear them speak lt's only Mondayที่การประชุมสุดยอด คุณจะได้ยินพวกเขาพูด วันจันทร์
You and me, Marky, we're going to have our own little MC summit.นายกับฉัน มาร์กี้ เรากำลังจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำ เล็กๆของเราขึ้นมา
This summit can very well be the defining moment... -Pull out four, three...- การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดี
He knows about the rebel summit.เขารู้เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดกบฏ
Good idea.และบางทีที่การประชุมสุดยอดนี้ เราจะได้อภิปรายกันเรื่องความเป็นไปได้
It is a Carrot Top convention.นี่มันการประชุมสุดยอดแครอทรึไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การประชุมสุดยอด
Back to top