ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กั้นรั้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กั้นรั้ว*, -กั้นรั้ว-

กั้นรั้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กั้นรั้ว (v.) fence See also: put up a fence Syn. ล้อมรั้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enclosureการกั้นรั้วล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hedge in (phrv.) กั้นรั้ว See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง Syn. fence in, rail in
rail in (phrv.) กั้นรั้ว See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง Syn. fence in, hedge in
wall in (phrv.) กั้นรั้ว See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง Syn. fence in, hedge in, rail in
wall round (phrv.) กั้นรั้วรอบ See also: ล้อมรั้วรอบ, กั้นรอบ
palisade (vt.) กั้นรั้วไม้ See also: ใช้รั้วล้อมรอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You still sore the town council took Kip Lester's side on that fence dispute?-นายยังโกรธเรื่องที่สภาเมือง ที่ฉันเข้าข้างคิป เลสเตอร์ เรื่องกั้นรั้วเหรอ
That so-called "fence dispute" lost me seven acres of my farm.ไอ้ "เรื่องกั้นรั้ว" นั่น ฉันเสียที่ดินไป 7 เอเคอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กั้นรั้ว
Back to top