ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กว้างๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กว้างๆ*, -กว้างๆ-

กว้างๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กว้างๆ (adv.) extensively See also: comprehensively, not specifically Ops. แคบ
English-Thai: Nontri Dictionary
general(adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
broad (adj.) กว้างๆ See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด Syn. general Ops. narrow
broad-brush (adj.) ซึ่งจัดการกับปัญหาอย่างกว้างๆ มากกว่าสนใจรายละเอียด
push broom (n.) ไม้กวาดที่ออกแบบให้มีพื้นที่ในการกวาดได้กว้างๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
¶¶ Sit down You're rockin' the boat ¶¶- กางมือ กว้างๆ # นั่งลง นายทำให้เรือโคลงเคลง #
I think she's getting ready to bust wide open.ผมคิดว่าเธอพร้อมแล้ว ที่จะขอใช้พื้นที่โล่งๆ กว้างๆ ขึ้น
Besides, between the abysmal sentence structure... and generous use of obscenities I've got a pretty good idea of who's been sending it.นอกจากนี้, พวกประโยคโครงสร้างที่ซับซ้อน... แล้วก็ยังพวกคำกว้างๆ ที่ไม่ละเอียดพวกนี้อีก ...ฉันว่าฉันพอจะรู้ว่าใครเป็นคนส่งของพวกนี้มา
It's just a big bathtub.มันไม่ใช่ที่กว้างๆ ก็แค่อ่างอาบน้ำใหญ่ๆ
Okay, and big smile.เอาหล่ะนะ ฉีกยิ้มกว้างๆ
Calcifer, open it wider.คาลซิเฟอร์ อ้าปากกว้างๆนะ!
And your face, crumpled up with laughterคือปากกว้างๆของเธอ ที่มีโซบะอยู่เต็มปาก
If you're gonna get out on some big water like the lakes or river, you're gonna need something that you can cast out there a pretty good ways.ถ้าอยากออกไปแม่น้ำกว้างๆ เหมือนทะเลสาบหรือแม่น้ำ ต้องมีสิ่ง ที่จะจับของเยี่ยมๆได้
Look, I just told Papa to keep his eyes open if anything juicy opened up, so you could have first option, if you wanted it.ค่ะ ฉันบอกคุณพ่อว่าให้เปิดตากว้างๆไว้ เวลามีอะไรมันเข้าตา และคุณจะได้รับการพิจารณาก่อนใคร ถ้าคุณต้องการงานนั้น
Well,that's because I don't blush when orson says,"open wide."ใช่,นั่นเพราะว่าฉันไม่ได้ อายเมื่อออร์สันบอกว่า,"อ้ากว้างๆ"
And... Open Wide.เอ้า อ้ากว้างๆนะครับ
[Jack] Okay, open him up nice and wide.-โอเค,เปิดช่องอกเขาดีๆ กว้างๆ
Please polish your eyes then look at the kind of person Dae-Bak is.ช่วยเปิดตาให้กว้างๆ แล้วดูให้ดีว่าคนอย่าง แตบัค เป็นคนยังไง
Sell it. Big smile. Yes.ยิ้มกว้างๆ เจ๋ง ธีโอดอร์ คางเชิด อย่างงั้น
Sorry, Rita, but right now I need this more than a big yard and a two-car garage.ขอโทษ ริต้า แต่ตอนนี้ผมต้องการสิ่งนี้ มากกว่าสนามหญ้ากว้างๆ มากกว่าห้องจอดรถใหญ่ๆ
But three pages, and it can be double-Spaced.เว้นบรรทัดกว้างๆ ก็ได้ แต่ว่าต้องสามหน้านะ
Here, open your eyes wide.นี่ , เปิดตาของคุณกว้างๆ
Your lack of imagination astounds me. This is only the beginning. If you can master this, you can sneak anything out of a store between your knees.- จินตนาการกว้างๆหน่อยซิจ๊ะ นี่มันแค่เริ่มต้น พอเธอเก่งเมื่อไหร่ เธอจะซ่อนของไว้ตรงเข่าได้ รองเท้า, ชุดงานพรอม ฉันเคยซ่อนเค้กวันเกิดออกมาได้ โดยที่เทียนยังจุดไฟอยู่เลย แน่ใจเหรอ?
By the time we finish a more general search, you'll actually have to shave.เวลาเราเสร็จสิ้นการค้นหา อย่างกว้างๆ แล้ว จริงๆแล้ว เราจำต้องเหลา ให้มันคมชัดอีกที
Instead, now, keep an open mind, I just want you to have an open mind here, we bring you berries.ตอนนี้ ฉันอยากให้นายเปิดใจให้กว้าง อยากให้เปิดให้กว้างๆเลย เราเก็บนี้มาให้ เบอรี่
Now he specifically asks that you keep an open mind.ทีนี้เขาต้องการให้คุณเปิดใจให้กว้างๆ
Well, if it's so successful, why do I need to keep an open mind?ถ้ามันประสบผลสำเร็จมหาศาล แล้วทำไมฉันถึงต้องเปิดใจให้กว้างๆ
Facial reconstructions are not photographs, Booth.มันให้อิสระในการคิดอย่างกว้างๆ เพื่อนำไปตีความ
"Country" is such a loose term. It's Canada."ประเทศ" ช่างคำศัพท์ที่กว้างๆ มันคือแคนาดาต่างหาก
Cast a wider net?เหวี่ยงแหให้กว้างๆเหรอ
And we're renting out a huge stone courtyard. It's gonna feel just like we're in the 15th century.อากจะจัดในสนามกว้างๆน่ะ ถ้าทำได้ จะจำลองให้เหมือนเราอยู่ในศตวรรษที่ 15 เลย
Aren't you tired of caring for this place... the big lawn and all these stairs?คุณเหนื่อยมั้ยที่ต้องคอยดูแลบ้านหลังนี้ สวนกว้างๆกับบันไดทั้งหลายนั่น?
I mean, you're on the right track, in a general sense.ฉันหมายถึงว่าเธอมาถูกทางแล้ว แบบกว้างๆนะ
Kris Kringle, open up the eyes, man.พ่อซานต้า ลืมตากว้างๆหน่อย
And with a garden large enough to set up an outdoor grill.จะดีมากถ้ามีที่กว้างๆเอาไว้ย่างเนื้อ
As soon as they hit the gap, we'll take them out!ตั้งด่านให้เป็นวงกว้างๆ.. แล้วจัดการซะ!
But make no mistake.ทุกครั้งที่เธออ้าปากกว้างๆนั่น
Find it in your big, several thousand year old heart to hand Christoph over to me?ในใจกว้างๆ หลายพันปีของคุณ คืนคริสทอฟให้ฉันไม่ได้เลยเหรอ
Amy, it's wrong. I have to do something. What?อย่างที่เธอเคยบอก ใจกว้างๆหน่อย
Well, keep your eyes open. [Phone beeps]งั้นเปิดตาของคุณกว้างๆไว้
He's a great Italian filmmaker who specializes in wide-screen agony.เขาเป็นนักทำหนังชาวอิตาเลียนที่เก่งมากๆ เชี่ยวชาญเรื่องการระเบิดอารมณ์ในจอหนังกว้างๆ
Open your eyes, Rossi. Get out ahead of it.เปิดตาของคุณให้กว้างๆไว้ รอสซี่ มองให้ทะลุปรุโปร่ง
Turn around... and spread your cheeks.หันหลัง... แล้วก็อ้าขากว้างๆด้วย
Well-- I need, uh, large square footage.ก็-- ผมอยากได้เอ่อ พื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างๆ
Please open wide and say "ah."ช่วยอ้าปากให้กว้างๆแล้วพูดว่า"อาห์"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กว้างๆ
Back to top