ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลัวหัวหด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลัวหัวหด*, -กลัวหัวหด-

กลัวหัวหด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัวหัวหด (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Ops. กล้า, บ้าบิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah captain it's nothing. Let's scare the hell out of them!ใชๆ ผู้กอง ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทำให้พวกมันกลัวหัวหดกันเถอะ
But, if I don't, they're all scared of me.แต่ถ้าฉันทำฉลาด พวกนั้นจะกลัวหัวหด
What concerns would a dog like Cao have?อะไรทำให้โจโฉกลัวหัวหด ?
Guess they put the fear of god in him.ท่าทางจะโดนขู่จนกลัวหัวหดมา
At least it scared everyone away.อย่างน้อยก็ทำให้พวกนั้นกลัวหัวหด
That girl whose pants you're too scared to unbutton?สาวสวยที่นายทำนายกลัวหัวหดน่ะนะ?
Dude, you're scared to get a haircut.นายกลัวหัวหด ที่จะไปตัดผม
Either Danny sent a reaper to kill me or the reaper is channeling Danny's voice to scare the crap out of me.อาจเป็นว่าแดนนี่ส่งรีปเปอร์มาฆ่าฉัน หรือรีปเปอร์ก็ใช้เสียงของแดนนี่ เพื่อทำให้ฉันกลัวหัวหดน่ะ
He's mum about the council fire and he's not saying anything about this greater evil we're all supposed to be shivering over.เขาพึมพำเกี่ยวกับไฟไหม้ที่สภา แต่ไม่ได้พูดเรื่องปีศาจอะไรนั่น ที่เราควรจะกลัวหัวหด
I'd be your new partner, except I already spooked the dude off.ฉันคงเป็นพาร์ทเนอร์คนใหม่ให้เธอได้ แต่ฉันเคยทำหมอนั่นกลัวหัวหดไปแล้ว
You put it inside a corporate office, and it'll wig the I.T. department out real good.ถ้าใส่เข้าไปในออฟฟิศบริษัท มันจะทำให้ฝ่ายไอทีกลัวหัวหดได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลัวหัวหด
Back to top