ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กริ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กริ่ม*, -กริ่ม-

กริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริม (n.) Trichopsis vittatus Syn. ปลากริม, กัดป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
pilgrim(พิล'กริม) n. ผู้แสวงบุญ,ผู้จาริกแสวงบุญ,พระธุดงค์,คนธุดงค์,ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
pogrom(พะเกริม',-กรอม') n. การสังหารหมู่, Syn. massacre
English-Thai: Nontri Dictionary
bilabial(adj) เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alluvionที่งอกริมตลิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilabial sound; bilabial; labial; labial soundเสียงจากริมฝีปาก, โอษฐชะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supratidal เขตน้ำทะเลขึ้นถึง ส่วนที่เป็นน้ำในบริเวณที่ตื้นจากริมฝั่งจนถึง ที่มีความลึก 200 เมตร ในระบบนิเวศทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงในช่วงน้ำมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hemstitch (vt.) การถักริม (ผ้า) See also: เย็บริม (ผ้า)
hemstitch (n.) การถักริม (ผ้า) See also: การเย็บริม (ผ้า)
snipe (n.) นกริมฝั่งแม่น้ำที่มีจะงอยปากยาว See also: นกปากส้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not the Grin, you idiot.-กริมมันตัวอะไร เขามองเห็น กริม ในหนังสือ
Ben Grimm is a genuine American hero.เบน กริม คือวีระบุรุษของอเมริกา.
Tell me... do you want to be Ben Grimm again?บอกฉัน... ว่านายต้องการจะกลับเป็น เบน กริม อีกครั้ง?
John Grimm who was right, he was gonna die there.จอห์น กริม ซึ่งพูดถูก ว่าเขาจะตายที่นี่
We need to figure out why he's back, like BTK or the grim sleeper.เราต้องรู้ให้ได้/Nว่าทำไมเขาถึงกลับมา เหมือนกับ บีทีเค หรือ กริม สลีปเปอร์
The guy who runs Grim Sweeper Cleaning.คือเจ้าของ กริม สวีปเปอร์ คลีนนิ่ง
Grim once upon a time there was a girl named little red and she had to go to her grandma's house but the wolf gets there first and eats grandma he ate her?กริม กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงชื่อหนูน้อยหมวกแดง เธอกำลังจะไปที่บ้านคุณยาย
Grim Sweeper Cleaning is the only crime scene cleanup business in town.กริม สวีปเปอร์ คลีนนิงส์คือ บรัษัททำความสะอาดที่เกิดเหตุเพียงเจ้าเดียว
Grim, Colt, and Siad are gone.กริม, โคลท์, ไซแอนตายเรียบ
Grim, Cold and Siad are gone.กริม, โคลท์, ไซแอนตายเรียบวุธ
Grimoire. It's a magical textbook.กริมมัวร์ มันคือตำราเวทย์มนต์
Grimm. "G" ist fur Grimm.กริมม์ "G"หมายถึงคำว่า กริมม์
Grimm S01E04 "Lonelyhearts" By Mikhel for Subtitulos.es ==SPREAD THE WORD== notice the iris is fully dilated, filling the eye completely?กริมม์ S01E04 หัวใจที่ว้าเหว่ ม่านตา ขยายเต็มที่
Aunt Marie's trailer. Do you know where it is now?กริมม์ก็จะได้รู้ว่าฐานะที่จริงของคุณเป็นอะไร
Who was the Grimm who was killed?กริมม์คนที่ถูกฆ่าคือใคร?
What is this Grimm like?กริมม์คนนี้เป็นยังไง
The Grimm had cut off the Blutbad boy's head.กริมม์ตัดหัวเด็กบลูดบลัด
Grimm don't scare me.กริมม์ทำให้ฉํนกลัวไม่ได้หรอก
A Grimm on his own is like a samurai without a master.กริมม์ที่อยู่ตัวคนเดียว เหมือนซามูไรที่ปราศจากหัวหน้า
The Grimm needs to be dealt with.กริมม์นั่นจำเป็นต้องถูกจัดการ
That grimm was in my house last night?กริมม์นั่นอยู่ที่บ้านฉัน เมื่อคืนหรอ?
The Grimm knew he was a Blut...กริมม์รู้ว่าเขาเป็นบลูด..
The Grimm knew.กริมม์รู้เรื่องนี้แล้ว
A Grimm can see Wesen, but they don't always know which are good or which are bad, so they hunt them all.กริมม์สามารถมองเห็นเวเซ่น แต่พวกเขามักไม่รู้ ว่าพวกไหนดีหรือพวกไหนเลว เขาเลยล่าทั้งหมด
Well, a Grimm is kind of a term for a, uh...กริมม์เป็นคำสำหรับเรียก เอ่อ...
The Grimhold. Where is it?กริมโฮลด์ล่ะ มันอยู่ไหน
They've pulled up to a white sedan parked on the roadside.พวกเขาขโมยรถเก๋งสีขาวไปจากริมถนน
No breath will escape your lips, no tears your eyes.จะไม่มีแม้ลมหายใจเล็ดลอดจากริมฝีปาก ไม่มีหยดน้ำตาออกจากดวงตา
... youhavetheGrim.เธอได้รูป... ...กริม
You don't think that Grim thing's got anything to do with Sirius Black?เธอคงไม่คิดนะว่าเจ้ากริมนั่น จะเป็นลางร้ายที่ ซิเรียส แบลค จะทำอะไรนาย
'Una Furtiva Lagrima.'"อันนา เฟอร์ติวา ลา กริมา"
Then go now to your father's house at Ibelin and from there protect the piligrim road.ข้าสัญญา. จงไปที่บ้านบิดาของเจ้าที่ อีเบอลิน และอยู่ปกป้อง ถนนพิลิกริม.
Mama and I picked these up down the road.แม่กับชั้นเก็บมาจากริมถนน
Signed Maugrim, Captain of the Secret Police. Long Live the Queen."ลงชื่อ มอร์กริม.ผู้กองตำรวจลับ ราชินีจงเจริญ
Mira mis ojos escucha mi vozมองดูในตาของฉันสิ ฟังเสียงกรซิบจากริมฝีปากของฉัน
Ok so little red has 3 versions pero ver., grim ver., and now-a-day ver.หนูน้อยหมวกแดงมีอยู่ 3 เวอร์ชัน เวอร์ชันบรรยายยาวๆ, เวอร์ชันเทพนิยายกริม, และเวอร์ชันปัจจุบัน
The most famous is this, grim ver.ที่ดังที่สุดก็คือเวอร์ชันเทพนิยายกริม
See, the Grimm brothers' stuff was kind of like the folklore of its day full of sex, violence, cannibalism.ไม่ ของดั้งเดิมไม่ใช่แบบนั้น พี่น้องกริมม์เป็นเหมือนเรื่องเล่าพื้นบ้านสมัยนั้น\ เต็มไปด้วยเซ็กซ์ ความรุนแรง กินเนื้อคน
Security guard at the Grisham Mill got killed by some kind of animal.พ่อต้องลงไปที่เมสัน มียามที่กริมมิลล์
So, Grimes, have you thought any more about our chat this morning?เอาละ กริมส์ คุณคิดอะไรได้อีกเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อเช้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กริ่ม
Back to top