ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระบัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระบัง*, -กระบัง-

กระบัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบัง (n.) shield See also: shade Syn. กะบัง, เครื่องบัง, เครื่องกั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diaphragm and the pericardiumกระบังลม และเยื่อหุ้มหัวใจออกมา
Air goes in. Diaphragm goes out. Is okay to look fat.หายใจเข้า ปล่อยลมออกทางกระบังลม ดูอ้วนก็ไม่เป็นไร
Okay, next, broaden your diaphragm.โอเค ต่อไปก็ ขยายกระบังลม
No, the muscles, the diaphragm, I'm there, but--ไม่นะ ไอ้กล้ามเนื้อ กระบังลมอะไรเนี่ย ฉันเก็ตนะ แต่ว่า..
Or her diaphragm's a little flat.หรือกระบังลมเธอแบนไป
If his diaphragm's not working,ถ้ากระบังลมเขาไม่ทำงานด้วย
You could've punctured her diaphragm.คุณเจาะช่อ\'ว่างที่กระบังลม\\ฉันรู้...
One bullet, fired from above, grazing these three ribs, deflecting, piercing the diaphragm...กระสุนนัดหนึ่งถูกยิงมาจากข้างบน ทำให้เกิดรอยขูดขีดที่ซี่โครง 3 ซี่ โดยเจาะทะลุผ่านกระบังลม
Jaw fractured, three ribs cracked four broken, diaphragm haemorrhaging.กรามหัก ซี่โครงร้าวสาม หักไปสี่ เลือดออกในกระบังลม
Judging by her ribcage and diaphragm attachments,she was either a swimmer, a singer or an asthmatic,or any combination thereof.และส่วนที่ติดกระบังลมแล้ว เธอน่าจะเป็นนักว่ายน้ำ หรือนักร้อง หรือเป็นโรคหอบหืด หรือที่ว่ามารวมกัน
Feels like you have your diaphragm is in a bit of a contraction?ให้รู้สึกเหมือนเธอมีกระบังลมของเธอ นี่อยู่ตามสัญญาด้วยรึเปล่าเนี่ย
Almost as much as the fact that our patient has a ruptured diaphragm, cracked sternum, broken nose, and partial hearing loss, which can be explained by a bull jumping on him.เทียบได้กับว่า คนไข้เรา มีกระบังลมทะลุ กระดูกอกแตก จมูกหัก
Yes, I babysit for a Manhattan socialite diva.เธอมีสองจ๊อบเหรอ ใช่ เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ยัยคุณนายกระบังหัวสูง
Sing with your diaphragm.เสียงคุณคงหายไปแน่ อย่าใช้เส้นเสียงของคุณมากไป คุณควรที่จะใช้เสียงจากกระบังลมแทนนะ
This girdle is cutting off my air supply.ผ้าคาดเอวนี้มันรัดกระบังลมฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระบัง
Back to top