sturdiness

แปลว่า


n พลัง
ความหมายเหมือนกับ: might , power
คำที่เกี่ยวข้อง: กำลัง , เรี่ยวแรง , พละกำลัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top