owe

แปลว่า


vt เป็นหนี้
ความหมายเหมือนกับ: be in debt
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดเงิน
vt เป็นหนี้บุญคุณ
ความหมายเหมือนกับ: be indebted

ตัวอย่างประโยค


We owe them so much. พวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I think you owe someone an apology. ฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
We owe them so much. พวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
Oh thanks, we owe you. โอ ขอบใจนะ พวกเราเป็นหนี้คุณ ไปล่ะ
I've repaid, so I owe you nothing now. ฉันใช้คืนให้แล้ว ตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้เธอแล้วนะ

คำที่มี "owe" ในคำ


owe for phrv เป็นหนี้...ในเรื่อง...

owe it to phrv มีหน้าที่ต่อ

owe to phrv เป็นหนี้ต่อ

owe to phrv เชื่อว่าเป็นผลจาก
ความหมายเหมือนกับ: attribute to

owed adj ที่ค้างชำระ

owed adj ซึ่งเป็นหนี้
ความหมายเหมือนกับ: in debt

oweing to prep ตั้งแต่
ความหมายเหมือนกับ: due to , because of

allowedly adv ซึ่งยินยอมได้
ความหมายเหมือนกับ: admittedly

bath towel n ผ้าเช็ดตัว
ความหมายเหมือนกับ: towel

blower n เครื่องเป่า

borrower n ผู้ขอยืม

bowel n ลำไส้
ความหมายเหมือนกับ: intestine

bowel movement n การขับถ่ายอุจจาระ
ความหมายเหมือนกับ: movement

bowels n ลำไส้

bower n ซุ้มใต้ต้นไม้ในสวนหรือสนาม

camp follower n ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก

cauliflower n ต้นกะหล่ำดอก

cauliflower ear n หูที่ผิดรูปเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ (โดยเฉพาะจากการชก)

cower vi ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว)
ความหมายเหมือนกับ: crawl , creep , cringe

chuck in the towel idm ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)

cower away phrv ตื่นกลัว

cower back phrv ตื่นกลัว

cower down phrv ตื่นกลัว

cower forward phrv ตื่นกลัว

deflower vt เด็ดดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: ruin

deflower vt ทำลายพรหมจรรย์
ความหมายเหมือนกับ: ravish , molest , rape

disembowel vt เอาเครื่องในออก (คน,สัตว์)

dower n ทรัพย์สินของสามีที่ตาย
ความหมายเหมือนกับ: dowry

embowed adj (ลักษณะ) โค้งงอ
ความหมายเหมือนกับ: arched

embowel vt ฝัง
ความหมายเหมือนกับ: bury , embed , enclose

empower vt ให้อำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: authorize , grant , permit

flower n ดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: bloom , blossom , efflorescence

flower vi ผลิดอก
ความหมายเหมือนกับ: bloom , blossom

flower n ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: zenith , peak
คำตรงข้าม: lowest point , bottom

flower n คนหรือสิ่งที่เป็นสุดยอด
ความหมายเหมือนกับ: elite , best , cream

flowering adj ที่มีดอก

flowering n ช่วงเวลาที่ศิลปะ ดนตรีและวิทยาการเบ่งบาน
ความหมายเหมือนกับ: blossoming

flowerpot n กระถางดอกไม้

flowery adj ที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: floral , florid

flowery adj ที่มีกลิ่นของดอกไม้

flowery adj หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน)
ความหมายเหมือนกับ: fancy , ornate
คำตรงข้าม: simple , clear

follower n ผู้ติดตาม
ความหมายเหมือนกับ: disciple , adherent , supporter
คำตรงข้าม: objector

glower at phrv จ้องมองอย่างไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: frown at , scowl at

gilliflower n ดอกไม้กลิ่นหอมและมีสีสัน

gillyflower n ดอกไม้กลิ่นหอมและมีสีสัน

glower vi ถลึงตาใส่
ความหมายเหมือนกับ: glare , sulk

grass widower n พ่อม่าย

Great power n มหาอำนาจ

grower n ผู้ปลูกต้นไม้

hallowed adj ศักดิ์สิทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: sacred , sacrosanct

Halloween n ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม

horsepower n แรงม้า

however adv ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน

however conj อย่างไรก็ตาม

hydropower n พลังน้ำ

have no staying-power idm ขาดความอดทน

power behind the throne idm คนที่อยู่เบื้องหลังอำนาจ

powers that be idm คนมีอำนาจ

snowed under idm งานมากมาย

tower of strength idm คนที่มีกำลังใจดีมาก (โดยเฉพาะในยามมีปัญหา)

lay it on with a trowel idm กล่าวเกินจริง

lower at phrv จ้องมองอย่างไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: lour at

lower on phrv จ้องมองอย่างไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: lour at , lower at

lower oneself phrv ทำตัวไร้ค่า
ความหมายเหมือนกับ: descend to

lower upon phrv จ้องมองอย่างไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: lour at , lower at

lawn mower n เครื่องตัดหญ้า

lower house n สภาล่างของรัฐสภา (House of commonsz)

lower vi จมลง
ความหมายเหมือนกับ: descend , sink

lower adj ต่ำกว่า (ขั้นเปรียบเทียบ)

lower vt ทำให้ต่ำต้อย
ความหมายเหมือนกับ: humiliate , dishonor , disgrace , debase
คำตรงข้าม: elevate , honor

lower vt ทำให้ต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: drop , depress

lower vt ทำให้น้อยลง (ราคา, ปริมาณ, จำนวน, กำลัง)
ความหมายเหมือนกับ: decrease , diminish , lessen
คำตรงข้าม: raise , increase

lower n ที่นอนชั้นล่างในเรือหรือรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: berth

lower adj ที่อยู่ชั้นล่าง
คำตรงข้าม: upper

lower n ฟันล่าง
ความหมายเหมือนกับ: lower jaw

lower adj ลดตัวลงไป

lower vt ลดระดับความดังของเสียง
ความหมายเหมือนกับ: soften

lower vi ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: diminish

lower n การขมวดคิ้ว

lower n ท้องฟ้าหรืออากาศมืดครึ้ม

lower vi ทำหน้าบูดบึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: frown , scowl

lower vi มืดลง (ท้องฟ้า)
ความหมายเหมือนกับ: darken , threaten

lowercase adj เกี่ยวกับตัวพิมพ์เล็ก

lowercase n ตัวพิมพ์เล็ก

lowercase vt พิมพ์หรือเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็ก

lowering adj มืดครึ้ม (ท้องฟ้า)
ความหมายเหมือนกับ: dark , threatening , overcast , cloudy , gloomy
คำตรงข้าม: clear

lowering adj หน้าบึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: frowning , sullen , scowling

lowest common multiple n ตัวคูณร่วมน้อย
ความหมายเหมือนกับ: least common multiple

manpower n กำลังคน
ความหมายเหมือนกับ: workforce , labor force

mayflower n ไม้ดอกที่บานในช่วงเดือนพ.ค
ความหมายเหมือนกับ: hawthorn

motive power n แหล่งพลังงานที่ทำให้เคลื่อนที่

mower n เครื่องตัดหญ้า

mower n คนตัดหญ้า

nuclear power n พลังงานนิวเคลียร์
ความหมายเหมือนกับ: nuclear energy

nuclear-powered adj ซึ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์

overpower vt เอาชนะ (ด้วยพละกำลัง)
ความหมายเหมือนกับ: overcome , overwhelm
คำตรงข้าม: lose , fail

overpowering adj แข็งแรงและมีอำนาจมาก
ความหมายเหมือนกับ: irresistible , uncontrollable

power n พลังงาน
ความหมายเหมือนกับ: potential , dynamism

power n พลัง
ความหมายเหมือนกับ: energy , vigor

power n อำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: authority , jurisdiction
คำตรงข้าม: powerlessness , subservience

power n ความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: capability , ability

power n ผู้มีอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: boss , the higher-ups

power n ประเทศมหาอำนาจ

power n เลขยกกำลัง

power vt เติมพลัง

power dive vi บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: power-dive

power dive vt บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: power-dive

power of attorney n อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย

power of attorney n ใบมอบฉันทะ

power series n อนุกรมค่าที่ยกกำลัง

powerboat n เรือยนต์
ความหมายเหมือนกับ: motorboat

power-driven adj ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
ความหมายเหมือนกับ: mechanical

powered adj ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์

powerful adj ที่มีอิทธิพล
ความหมายเหมือนกับ: strong , forceful , potent
คำตรงข้าม: weak , impotent

powerful adj แข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: strong , forceful , potent
คำตรงข้าม: weak , impotent

powerful adj ที่มีประสิทธิภาพ

powerful adj ที่โน้มน้าวเก่ง

powerful adv อย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: extremely

powerhouse adj บุคคลที่มีอำนาจหรืออิทธิพลมาก

powerhouse n โรงไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: power plant

powerless adj ที่ไม่มีกำลัง

powerless adj อ่อนแอ

powerless adj ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

prowess n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravery , valor , courage

prowess n ความสามารถที่เหนือกว่า

rowel n กงจักร

hearts and flowers sl อารมณ์ความรู้สึก

ivory tower sl หอคอยงาช้าง (สถานที่สมมุติใช้กับทางการศึกษา)

blower sl โทรศัพท์

safflower n ดอกคำฝอย

sea power n ประเทศมหาอำนาจทางทะเล
ความหมายเหมือนกับ: naval strength , naval forces

semivowel n เสียงกึ่งสระ

shower n การอาบน้ำฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: bathing , washing

shower n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: showerstall , bath

shower n ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)

shower n ฝนตกปรอยๆ
ความหมายเหมือนกับ: drizzle , mist

shower n งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก)

shower vi อาบน้ำ(ฝักบัว)

shower vt สาด

shower vi สาด

shower vt ให้อย่างมากมาย

shower n ผู้จัดแสดง

showery n การมีฝนตกปรอยๆ

snowblower n เครื่องเป่าหิมะ
ความหมายเหมือนกับ: snow thrower

sorrower n คนที่เศร้าโศก

sower n เครื่องหว่านเมล็ด
ความหมายเหมือนกับ: distributor

staying power n ความสามารถอดทน

sunflower n ดอกทานตะวัน

superpower n ประเทศมหาอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: powerful nation

superpower n อภิมหาอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: superiority

shower on phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
ความหมายเหมือนกับ: rain on

shower upon phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
ความหมายเหมือนกับ: rain on

shower with phrv ปกคลุมด้วย

stay in power idm ยังควบคุมได้ (มักใช้ในทางการเมือง)
ความหมายเหมือนกับ: remain in

towel rail n ราวแขวนผ้าเช็ดตัว

towel n ผ้าขนหนู, ผ้าเช็ดตัว
ความหมายเหมือนกับ: sheet , napkin

towel n ผ้าเช็ดจานชาม
ความหมายเหมือนกับ: wiper

towel vi เช็ดให้แห้ง (ด้วยผ้าขนหนู)

tower n ตึกสูง
ความหมายเหมือนกับ: spire , tower

tower n ป้อมปราการ

tower n ชั้นเก็บแผ่นซีดีหรือวีดีโอ

tower vi สูงขึ้นไป

tower vi เหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: extend above

towering adj สูงลิ่ว

towering adj ที่สำคัญที่สุด

towering adj รุนแรง

trowel n เกรียง

trowel vt ทำให้เรียบด้วยเกรียง

Turkey towel n ผ้าเช็ดตัวขนยาว

throw in the towel idm ยอมรับความพ่ายแพ้
ความหมายเหมือนกับ: chuck in , chuck up

unbowed adj ซึ่งไม่งอ
ความหมายเหมือนกับ: unbent , straight , twisted

unbowed adj ซึ่งไม่ยอมแพ้
ความหมายเหมือนกับ: undefeated , stubborn , resisting

unhallowed adj ไม่ศักดิ์สิทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: immoral

vowel n เสียงสระ

vowel n อักษรแทนเสียงสระ

vower n ผู้ที่ให้สัตย์สาบาน

wallflower n พืชสวนประเภท Cheiranthus cheiri

wallower n ผู้กลิ้งตัว

watchtower n หอคอยที่ใช้เฝ้าดูศัตรู

water tower n อ่างเก็บน้ำ

water tower n อุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้สำหรับยกสายยางให้สูงขึ้น

waterpower n พลังน้ำ

widower n พ่อม่าย

widowerhood n ความเป็นพ่อม่าย

widowerhood n ความเป็นแม่ม่าย

will power n กำลังใจ

willpower n ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: determination , resolution

windowenvelope n ซองจดหมายที่มีกรอบกระดาษใสด้านหน้า

winegrower n ผู้ที่ปลูกองุ่นและผลิตเหล้าองุ่น

winnower n อุปกรณ์ที่ใช้แยกเอาออกแกลบข้าวออก

womanpower n อิทธิพลของผู้หญิงในสังคม
คำตรงข้าม: manpower

woolgrower n ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อตัดไปขาย

all-powerful adj ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด

atom-powered adj เกี่ยวกับปรมาณู
ความหมายเหมือนกับ: neclear

allowed adj ที่ได้รับอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: sanctioned

lowest adj ต่ำสุด
คำตรงข้าม: highest

avowed adj ซึ่งเปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: professed , self-confessed , stated

lowered adj ซึ่งตกต่ำลง

burrower n ผู้ขุดค้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุโบราณ
ความหมายเหมือนกับ: digger

unsowed adj ซึ่งไถคราดทิ้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: unplowed

unplowed adj ซึ่งไถคราดทิ้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: unsowed

flower-patterned adj ที่มีลวดลายดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: flowery

disembowelment n ความไม่กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: cowardice

powerlessly adv อย่างหมดหนทาง
ความหมายเหมือนกับ: impotently , vulnerably
คำตรงข้าม: invulnerably , powerfully

powerlessness n ความอ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: weaklessness
คำตรงข้าม: power

whistle-blower n คนแจ้งข่าว
ความหมายเหมือนกับ: accuser , betrayer

lower jaw n ขากรรไกรล่าง
ความหมายเหมือนกับ: mandible

lower limb n ขา

lowest point n น้ำลดลงถึงจุดต่ำสุด

lower jaw n ฟันล่าง

be allowed aux สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)
ความหมายเหมือนกับ: be permitted

powered engineering adj เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ความหมายเหมือนกับ: motorized

lust for power n ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย
ความหมายเหมือนกับ: mental disorder , insanity

powerfully adv อย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: heavily , strongly , influentially

brainpower n สติปัญญา
ความหมายเหมือนกับ: IQ , wit
คำตรงข้าม: ignorance , stupidity

lowest n จำนวนน้อยที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: least amount , modicum , trifle

rower n คนพายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: oarsman

rower n คนพายเรือ

all-powerful adj ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: unlimited in power , almighty

unlimited in power adj ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: all-powerful , almighty

flowerbed n แปลงดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: shrubbery

lower-class adj เกี่ยวกับสามัญชน
ความหมายเหมือนกับ: common , low

power-dive vi บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่

power-dive vt บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่

power plant n โรงไฟฟ้า

bestowed adj ซึ่งนำเสนอให้
ความหมายเหมือนกับ: granted

towel down phrv เช็ดให้แห้ง

bowed n ส่วนที่ยื่นออกมา
ความหมายเหมือนกับ: jutting , swelling

showerstall n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: bath

snow thrower n เครื่องเป่าหิมะ

windflower n ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ
ความหมายเหมือนกับ: daisy , poppy , snowflake

lowerclassman n นักศึกษาชั้นปีที่สอง
ความหมายเหมือนกับ: second-year

evacuate bowels vi ถ่ายอุจจาระ

powerfully adv อย่างแข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: mightily

followers n คณะผู้ติดตาม
ความหมายเหมือนกับ: retinue , servant

lowered adj อยู่ใต้ระดับ
ความหมายเหมือนกับ: depressed , down

powerful nation n ประเทศมหาอำนาจ

supreme power n อำนาจสูงสุด
ความหมายเหมือนกับ: domination , mastery , sovereignty

power increase n การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน

lowest adj ต่ำสุด
ความหมายเหมือนกับ: deepest , lowermost , nethermost , bottom
คำตรงข้าม: topmost , highest

lowermost adj ต่ำสุด
ความหมายเหมือนกับ: lowest , deepest , nethermost , bottom
คำตรงข้าม: topmost , highest

lowermost adv ต่ำสุด
คำตรงข้าม: topmost

porcelain flower n พันธุ์ไม้ดอกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: hoya , wax vine

power line n สายไฟ
ความหมายเหมือนกับ: fiber , filament , strand , electric line

reasoning power n ปัญญา
ความหมายเหมือนกับ: brightness , intelligence , smartness
คำตรงข้าม: stupidity

lowest adj เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill)
ความหมายเหมือนกับ: most terrible , poorest , least

furrowed adj ซึ่งมีรอยย่น
ความหมายเหมือนกับ: twisted , unpressed
คำตรงข้าม: smooth , ironed , pressed

shower cap n หมวกอาบน้ำ

flowerer n ไม้ดอก

towel rack n ชั้นวางผ้าเช็ดตัว, ราวแขวนผ้าเช็ดตัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top