outcome

แปลว่า


n ผล
ความหมายเหมือนกับ: result , consequence
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลลัพธ์ , สิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top