gardener

แปลว่า


n ชาวสวน
ความหมายเหมือนกับ: grower , seedsman
คำที่เกี่ยวข้อง: คนสวน , คนทำสวน

รูปภาพ


gardener ชาวสวนชาวสวน

หมวดคำ