farmer

แปลว่า


n ชาวนา
ความหมายเหมือนกับ: grower , breeder , agriculturist
คำที่เกี่ยวข้อง: ชาวไร่ , คนทำนา , เจ้าของฟาร์ม

รูปภาพ


farmer ชาวนาชาวนา

หมวดคำ