daily

แปลว่า


adv แต่ละวัน
ความหมายเหมือนกับ: every day
คำที่เกี่ยวข้อง: ทุกวัน , วันแล้ววันเล่า
adj ทุกวัน
ความหมายเหมือนกับ: every day , diurnal
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่ละวัน , ประจำวัน , รายวัน
n หนังสือพิมพ์รายวัน
คำที่เกี่ยวข้อง: หนังสือรายวัน

คำที่มี "daily" ในคำ


daily dozen idm การออกกำลังกายประจำวัน (คำไม่เป็นทางการ)

daily journal n หนังสือพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: journal , tabloidค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top