blowout

แปลว่า


n การระเบิดออก
n การระเบิดของยางรถ
ความหมายเหมือนกับ: puncture
คำที่เกี่ยวข้อง: การทะลักของน้ำมันหรือแก๊ซออกมาจากบ่อ
n งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: party