billion

แปลว่า


adj พันล้าน

คำที่มี "billion" ในคำ


billionaire n คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top