basketball

แปลว่า


n ลูกบาสเกตบอล
คำที่เกี่ยวข้อง: กีฬาชนิดหนึ่งทำคะแนนได้โดยการโยนลูกบอลลงในตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม
n กีฬาบาสเกตบอล

รูปภาพ


basketball ลูกบาสเกตบอลลูกบาสเกตบอล
basketball กีฬาบาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอล

หมวดคำ