balance beam

แปลว่า


n คานทรงตัว (กีฬายิมนาสติก)
ความหมายเหมือนกับ: beam

รูปภาพ


balance beam คานทรงตัว (กีฬายิมนาสติก)คานทรงตัว (กีฬายิมนาสติก)

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top