alongside

แปลว่า


prep ข้างๆ
ความหมายเหมือนกับ: at the side of , parallel to
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ถัดไป
adv อยู่ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: side by side

คำที่มี "alongside" ในคำ


draw alongside phrv แล่นมาจอดข้างๆ
ความหมายเหมือนกับ: lay alongside , lie alongside , pull alongside

fall in alongside phrv เดินมาประชิดตัว
ความหมายเหมือนกับ: fall in beside

lay alongside phrv จูง (เรือ) เข้าไปใกล้
ความหมายเหมือนกับ: draw alongside , lie alongside , pull alongside

lie alongside phrv (เรือ) เข้ามาจอดพักใกล้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: draw alongside , lay alongside

line up alongside phrv ยืนเข้าแถวร่วมกับ
ความหมายเหมือนกับ: line up with

line up alongside phrv ทำให้อยู่ระดับเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: line up with

line up alongside phrv สนับสนุนความคิดเห็น
ความหมายเหมือนกับ: line up with

pull alongside phrv แล่นคู่
ความหมายเหมือนกับ: draw alongside , lay alongsideค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top