admission

แปลว่า


n การประกาศยอมรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: การยอมรับ
n ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ความหมายเหมือนกับ: entrance fee
n คำสารภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: คำยอมรับ
n สิทธิ์ในการเข้าไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top