Dutch

แปลว่า


adj เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
n ชาวเนเธอร์แลนด์
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาษาเนเธอร์แลนด์
sl ภรรยา
ความหมายเหมือนกับ: Duch

คำที่มี "Dutch" ในคำ


Dutch auction idm การประมูลสิ่งของโดยเริ่มจากราคาสูงและลดลงจนกว่าจะได้ผู้ซื้อ

Dutch courage idm ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า

Dutch uncle idm ชายที่ให้คำแนะนำตรงๆ เหมือนเป็นพ่อแม่หรือญาติ

Dutch act sl ฆ่าตัวตาย

Dutch courage sl ความกล้าบ้าบิ่น (ได้จากการดื่มเหล้า)

Dutch cure sl ฆ่าตัวตาย

Dutch treat sl ต่างคนต่างจ่าย

Dutch oven sl การตดเข้าไปในผ้าห่มที่มีผู้อื่นคลุมโปงอยู่

double Dutch idm คำพูดไม่รู้เรื่อง

go Dutch idm แบ่งกันคนละครึ่ง (คำไม่เป็นทางการ)

go Dutch sl แบ่งกันจ่ายคนละครึ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top